Sti

Et bedre klima for jobskabelse og vækst - 23/01/2008

Klimaindsatsens logo

Ambitiøs handlingsplan skal hjælpe EU med at nå sine CO2-mål.

Sidste år satte EU sig en række miljømål – frem til 2020 skal vi udlede 20 % mindre drivhusgas, forbedre energieffektiviteten med 20 % og øge andelen af vedvarende energi til 20 % af det samlede energiforbrug.

"Det er vores opgave, ja vores pligt, at skabe de rette politiske rammer for overgangen til en CO2-fattig europæisk økonomi og fortsat gå foran i den internationale indsats for at beskytte kloden", udtalte kommissionsformand DeutschEnglishfrançaisportuguês José Manuel Barroso.

Klimapakken skal sikre et bæredygtigt miljø, skabe nye muligheder for europæiske virksomheder og forbedre energisikkerheden gennem en omlægning til vedvarende energi.

Nøglepunkter i den nye pakke:

  • Den nuværende ordning for handel med emissionsrettigheder, som blev indført i 2005, udvides, så den kommer til at omfatte alle større industrianlæg (f.eks. kraftværker) og flere drivhusgasser som dinitrogenoxid (gødning) og perfluorcarboner (aluminium).
  • Der fastsættes reduktionsmål for sektorer, der ikke deltager i handelen med emissionsrettigheder (f.eks. transport, bygge og anlæg samt landbrug). Hvert EU-land får et rimeligt nationalt mål, der fastlægges efter en model, så byrden spredes bredt.
  • Hvert EU-land får et juridisk bindende mål for andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug.
  • Der indføres nye lovrammer for CO2-opfangning og ‑lagring i undergrunden for at øge investeringerne på området.

Kommissionen er helt åben om, at alt dette har en pris. Det anslås dog, at man ved at handle nu kan begrænse omkostningerne til indsatsen mod klimaændringerne til et pænt stykke under 1 % af BNP – mod 5-20 %, hvis vi intet gør (Sternrapporten). Det er ca. 150 euro pr. person om året frem til 2020. En mindre import af olie og gas – når EU forbedrer sin energieffektivitet – kan desuden give besparelser på op til 50 mia. euro om året.

Man håber, at pakken kan vedtages inden udgangen af 2008.

Indsatsen mod klimaforandringer – forskellige aspekter: konkurrence English , miljø English og energi English .

Energi i en verden i forandring – hele pakken DeutschEnglishfrançaisportuguês

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links