Cesta

Boj proti změně klimatu – návrh konkrétních opatření - 23/01/2008

Logo kampaně zaměřené na boj proti změně klimatu

Komise představila ambiciózní plán snížení emisí oxidu uhličitého v EU.

Možná jste slyšeli o cílech, jež si EU stanovila v loňském roce pro rok 2020: 20% snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení energetické účinnosti o 20 % a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 20 % celkové spotřeby.

„Naším úkolem, dokonce naší povinností je zajistit správný politický rámec pro proměnu evropského hospodářství, aby produkovalo méně emisí oxidu uhličitého, a nadále zaujímat vedoucí pozici v rámci mezinárodního úsilí o ochranu naší planety,“ uvedl předseda Komise DeutschEnglishfrançaisportuguês José Manuel Barroso.

Cílem opatření, která nyní Komise navrhuje, je zajistit udržitelné využívání zdrojů, poskytnout nové obchodní příležitosti evropským podnikům a zvýšit bezpečnost dodávek energie díky většímu využití obnovitelných zdrojů.

Hlavní prvky těchto opatření jsou:

  • rozšíření stávajícího systému obchodování s emisemi z roku 2005 na všechny velké průmyslové zdroje emisí, zejména na elektrárny, a na další skleníkové plyny, zejména na oxid dusný (hnojiva) a perfluorouhlovodíky (aluminium);
  • stanovení cílů snížení emisí pro odvětví, na něž se systém obchodování s emisemi nevztahuje (např. doprava, stavebnictví, zemědělství) – pro každou zemi byl stanoven cíl na základě propracované metodiky usilující o spravedlivé rozdělení břemene;
  • stanovení právně závazného cíle pro všechny země EU, pokud jde o zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě;
  • vytvoření nového právního rámce pro zachycování a geologické ukládání uhlíku s cílem povzbudit investice do tohoto nákladného procesu.

Komise nepopírá, že si tato opatření vyžádají značné náklady. Odhaduje se však, že přijetí patřičných opatření v současnosti omezí nevyhnutelné náklady na boj proti změně klimatu na méně než 1 % HDP, zatímco v případě nepodniknutí žádných opatření se náklady mohou vyšplhat až na 5-20 % HDP (Sternova zpráva). To znamená přibližně 150 eur na osobu ročně až do roku 2020. Díky zajištění energie z obnovitelných zdrojů by EU navíc mohla jen na dovozu ropy a zemního plynu ušetřit až 50 miliard eur ročně.

Navrhovaný soubor opatření by mohl být přijat do konce roku 2008.

Aspekty boje proti změně klimatu: hospodářská soutěž English , životní prostředí English a energetika English

Energie pro měnící se svět – celý soubor opatření DeutschEnglishfrançaisportuguês

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy