Навигационна пътека

Повече растеж и заетост чрез действия за климата - 23/01/2008

Лого на действията за климата

Обявен е амбициозен план за действие, който ще превърне нисковъглеродна Европа в реалност.

Може би сте чували за целите, които през 2007 г. ЕС си постави за 2020 г.: намаляване с 20 % на емисиите на парникови газове; увеличаване с 20 % на енергийната ефективност и повишаване на използването на възобновяема енергия до 20 % от общото потребление на енергия.

„Наша мисия, дори наш дълг е да осигурим необходимата политическа рамка за преминаване към европейска икономика с ниски емисии на въглерод и да продължим да играем водеща роля в международните действия за защита на нашата планета“, обясни  председателят на Комисията DeutschEnglishfrançaisportuguês Жозе Мануел Барозу.

Пакетът мерки за действия в областта на климата се стреми да гарантира устойчивостта на планетата, да предостави нови възможности за бизнес на европейските компании и да подобри сигурността на енергийните доставки чрез постепенно преминаване към възобновяемите енергии.

Сред основните елементи на новия пакет са:

  • разширяване на мащабите на сега действащата схема за търговия с емисии (ETS) от 2005 г. за обхващане на всички големи промишлени източници на емисии като електроцентрали, и с цел включване на повече парникови газове като азотен оксид (торове) и перфлуоровъглероди (алуминий)
  • определяне на цели за намаляване на емисиите за секторите, за които ETS не се отнася (например транспорт, строителство, селско стопанство) – за всяка страна бе определено подходящо целево равнище, базирано на стабилна методология, разпределяща товара
  • законово обвързваща цел за всяка страна от ЕС за увеличаване на дела на възобновяемите енергии в „енергийния микс“
  • нова законова рамка за улавянето и подземното събиране на въглерод, за да се насърчат инвестициите в този скъпоструващ процес.

Комисията е откровена относно свързаните с това разходи. Според нейни оценки ако се действа веднага неизбежните разходи за овладяване на изменението на климата ще се ограничат до доста под 1 % от БВП в сравнение с 5-20%, които ще са нужни, ако не се вземат мерки (доклад Стърн). Това означава около 150 евро на човек ежегодно до 2020 г. Нещо повече, само икономиите от вноса на петрол и газ – тъй като ЕС засилва енергийната сигурност – могат да възлязат на 50 млрд. евро годишно.

Очаква се предложеният пакет да бъде приет до края на 2008 г.

Аспекти на действията във връзка с климата: конкуренция English , околна среда English и Енергетика English

Енергия за един променящ се свят – пълен пакет DeutschEnglishfrançaisportuguês .

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки