Sökväg

EU vill se fler jobb i den gröna ekonomin - 02/07/2014

Renhållningsarbetare i Portugal tömmer soptunnor för återvinning © EU

Enligt en ny plan ska EU stötta den gröna ekonomin med kompetensutveckling och vägledning till småföretagen. Målet är att skapa fler jobb.

”Gröna” jobb är arbeten där man sysslar med information, teknik och material som är bra för miljön. Antalet sådana jobb växer snabbt i EU. 

Det rör sig om jobb inom

  • återvinning
  • biologisk mångfald
  • isolering för bättre energieffektivitet
  • renare luft
  • teknik för förnybar energi.

Till och med under lågkonjunkturen ökade antalet arbetstillfällen i de här sektorerna med 20 procent. EU anser att det är viktigt med en övergång till en grönare ekonomi för den hållbara tillväxtens skull. 

Man uppskattar att 20 miljoner jobb kan skapas inom den gröna ekonomin fram till 2020.

Till stöd för gröna jobb

För att göra ekonomin miljövänligare krävs det nya yrken och en utveckling av de yrken som redan finns. Det kommer att behövas arbetstagare med särskild färdighet, kunskap och utbildning.

EU vill stödja sysselsättningen i den gröna sektorn och hjälpa arbetstagarna när jobben ändras, bland annat genom att

  • förutse vilka kunskaper och färdigheter som kommer att behövas och se till att arbetstagarna förvärvar dem
  • göra en skatteväxling från arbete till föroreningar
  • uppmuntra diskussioner mellan arbetsgivare och fackföreningar så att arbetstagarna får stöd
  • förbättra det internationella kunskapsutbytet om tillväxt i de gröna sektorerna 
  • ge vägledning till småföretagen för att hjälpa dem att hantera övergången, följa miljöreglerna och förutse kompetensbrist.

Den gröna ekonomin

Den gröna ekonomin ska motverka klimatförändringarna och bidra till bättre utnyttjande av världens naturtillgångar. Den bidrar till teknisk innovation, framväxten av nya marknader och efterfrågeförändringar hos konsumenter och näringsliv.

EU anser att övergången till en grön ekonomi är mycket viktig: ineffektiv resursanvändning och ett ohållbart tryck på naturen är ett hot mot den ekonomiska tillväxten på lång sikt. 

Med tillväxtekonomierna ökar efterfrågan i världen på resurser, råvaror och energi, med stigande priser till följd. Ekonomin i EU måste lära sig att hantera denna utveckling bättre.

Planen har lagts fram av EU-kommissionen och den ska nu diskuteras och godkännas av ministerrrådet och Europaparlamentet.

Maximera antalet jobb i den gröna ekonomin – pressmeddelande françaisDeutschEnglish

Sysselsättning i den gröna ekonomin – Vanliga frågor English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar