Navigacijska pot

Več delovnih mest v zelenem gospodarstvu - 02/07/2014

Delavci na Portugalskem pobirajo kontejnerje z odpadki za recikliranje @EU

EU je predstavila načrt za povečanje možnosti zaposlovanja v okolju prijaznih sektorjih in za podporo delavcem v prehodu na zeleno gospodarstvo

Zelena delovna mesta, pri katerih gre za delo z informacijami, tehnologijami in materiali, ki ne škodujejo okolju, so med najhitreje rastočimi delovnimi mesti v Evropi. 

Gre za delovna mesta na področjih:

  • recikliranje
  • biotska raznovrstnost
  • izolacija za povečanje energijske učinkovitosti
  • izboljšanje kakovosti zraka
  • tehnologije obnovljivih virov energije

Tudi med gospodarsko recesijo se je število delovnih mest na teh področjih povečalo za 20 %. EU je opredelila premik gospodarstva v te sektorje kot ključnega za doseganje trajnostne gospodarske rasti.  

Predvidoma bi lahko v zelenem gospodarstvu do leta 2020 ustvarili 20 milijonov delovnih mest.

Podpora zelenim delovnim mestom

S prehodom na zeleno gospodarstvo nastajajo nove vrste delovnih mest, obstoječe pa se spreminjajo. Potrebovali bomo delavce s posebnimi spretnostmi, znanji in usposobljenostjo.

Načrt EU za podporo ustvarjanju delovnih mest v zelenih sektorjih in pomoč delavcem pri spremembi delovnih mest vsebuje:

  • predvidevanje spretnosti in znanj, ki jih bodo potrebovali delavci na teh področjih, in pomoč delavcem pri pridobivanju teh znanj
  • preusmeritev bremena obdavčitve z dela na onesnaževanje
  • spodbujanje razprav med delodajalci in sindikati, da bi zagotovili podporo delavcem
  • izboljšanje mednarodne izmenjave znanj o gospodarski rasti zelenih sektorjev 
  • smernice malim podjetjem za pomoč pri prehodu na zeleno gospodarstvo, izpolnjevanju okoljskih predpisov in pomoč pri predvidevanju potrebnih znanj

Zeleno gospodarstvo

Zeleno gospodarstvo, ki je odgovor na podnebne spremembe in svetovno pomanjkanje virov, opredeljujejo tehnološke inovacije, pojav novih trgov ter spremembe pri povpraševanju potrošnikov in zahtevah industrije.

Za EU je prehod na zeleno gospodarstvo ključnega pomena: neučinkovita raba virov in nevzdržni pritisk na okolje ovirata dolgoročno gospodarsko rast. 

Vedno večje povpraševanje v gospodarstvih v vzponu pomeni, da se bodo cene virov, surovin in energije neizogibno povečale. Evropsko gospodarstvo se mora hitreje odzvati na te spremembe.

Načrt, ki ga je predstavila Evropska komisija, morata odobriti še Svet ministrov EU in Evropski parlament.

Možnosti za nova delovna mesta v zelenem gospodarstvu – sporočilo za medije françaisDeutschEnglish

Zaposlovanje v zelenem gospodarstvu – Pogosta vprašanja English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave