Naršymo kelias

ES būtina kuo geriau pasinaudoti ekologiškų darbo vietų galimybėmis - 02/07/2014

Šiukšlių surinkėjai Portugalijoje surenka perdirbti skirtas atliekas © ES

ES parengė planą, kaip ekonomikai tampant ekologiškesnei sukurti kuo daugiau darbo vietų ekologiškuose sektoriuose ir remti darbuotojus.

Ekologiškos darbo vietos, įskaitant darbą su informacija, technologijomis arba aplinkai padedančiomis medžiagomis, yra vienas sparčiausiai augančių sektorių Europoje. 

Toks darbas susijęs su:

  • perdirbimu,
  • biologine įvairove,
  • pastatų izoliavimu, siekiant padidinti jų energetinį efektyvumą,
  • oro kokybės gerinimu,
  • atsinaujinančiosios energijos technologijomis.

Net ekonomikos nuosmukio sąlygomis darbo vietų skaičius šiose srityse išaugo 20 %. ES nustatė, kad norinti pasiekti tvarų augimą, svarbu, kad būtų pereinama prie šių ekonomikos sričių. 

Numatoma, kad iki 2020 m. ekologiškos ekonomikos sektoriuje galėtų būti sukurta 20 mln. darbo vietų.

Parama ekologiškoms darbo vietoms

Siekiant ekologiškesnės ekonomikos reikės sukurti naujų rūšių darbo vietų ir pertvarkyti esamas. Reikės specialiai parengtų darbuotojų, turinčių specialių įgūdžių ir žinių.

ES plane, skirtame darbo vietų kūrimo ekologiškuose sektoriuose rėmimui ir pagalbai darbuotojams kintant jų darbo pobūdžiui, numatyta:

  • iš anksto nustatyti, kokių įgūdžių ir žinių ateityje reikės šiose srityse ir padėti darbuotojams juos įgyti;
  • perkelti mokesčių naštą nuo darbo jėgos į taršos šaltinius;
  • skatinti darbdavių ir profesinių sąjungų diskusijas siekiant užtikrinti, kad darbuotojams būtų teikiama parama;
  • tarptautiniu mastu gerinti dalijimąsi žiniomis apie ekologinių sektorių augimą; 
  • teikti rekomendacijas mažosioms įmonėms ir padėti joms prisitaikyti pereinamuoju laikotarpiu, laikytis aplinkosaugos teisės aktų ir iš anksto numatyti, kokių įgūdžių labiausiai trūks.

Ekologiška ekonomika

Kintant klimatui ir mažėjant pasauliniams ištekliams ekologišką ekonomiką formuoja technologijų naujovės, atsirandančios naujos rinkos ir vartotojų bei pramonės paklausos pokyčiai.

ES nuomone, pereiti prie ekologiškos ekonomikos gyvybiškai svarbu – dėl neefektyvaus išteklių naudojimo ir neigiamo poveikio aplinkai kyla pavojus ilgalaikiam ekonomikos augimui. 

Dėl didėjančios paklausos besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse išteklių, žaliavų ir energijos kainos neišengiamai didės. Europos ekonomika turi geriau reaguoti į tokius pokyčius.

Europos Komisijos parengtas planas bus pateiktas tvirtinti ES Ministrų Tarybai ir Europos Parlamentui.

Kuo daugiau darbo vietų ekologiškoje ekonomikoje. Pranešimas spaudai françaisDeutschEnglish

Užimtumas ekologiškoje ekonomikoje. DUK English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos