Cosán nascleanúna

Caithimid na poist 'ghlasa' seo a chur chun deise an Aontais - 02/07/2014

Araidí rothaí lán de dhramhaíl chun athchúrsála sa Phortaingéil © AE

Leag an AE amach plean atá aige chun a oiread post agus is féidir a chruthú sna hearnálacha sin atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, plean a thacóidh le hoibrithe agus an geilleagar ag éirí níos 'glaise'.

Tá poist 'glasa' – ina mbítear ag plé le faisnéis, teicneolaíochtaí nó ábhair a thacaíonn leis an gcomhshaol – ar na poist is mó fás san Eoraip. 

Tá réimse leathan post i gceist:

  • athchúrsáil
  • bithéagsúlacht
  • insliú chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú
  • cáilíocht an aeir a fheabhsú
  • teicneolaíochtaí a bhaineann le fuinneamh in-athnuaite.

Fiú amháin le linn an chúlaithe eacnamaíoch, tháinig fás 20% ar phoist sna réimsí sin. Táthar den tuairim san AE gurb as an gcasadh i dtreo na hearnálacha seo a thiocfaidh fás inbhuanaithe.  

Measann an AE go bhféadfaí 20 milliún post a chruthú sa gheilleagar glas faoi 2020.

Fostaíocht ghlas a chur chun cinn

Tríd an ngeilleagar a ghlasú, cruthófar cineálacha nua post agus athrófar na poist atá ann cheana. Beidh oibrithe ag a bhfuil scileanna, eolas agus oiliúint speisialaithe ag teastáil.

Tá réimsí éagsúla i gceist i bplean an AE chun poist a chruthú sna hearnálacha glasa agus chun cabhrú le hoibrithe de réir mar a athróidh poist:

  • déanfar amach na scileanna agus an t-eolas a bheidh ag teastáil sna réimsí seo agus cabhrófar le hoibrithe iad a shealbhú
  • díreofar an t-ualach cánach ó shaothar go truailliú
  • spreagfar cainteanna idir fostóirí agus ceardchumainn chun deimhin a dhéanamh de go dtacófar le hoibrithe
  • feabhsófar an tslí a mhalartaítear go hidirnáisiúnta faisnéis faoi fhás sna hearnálacha glasa 
  • tabharfar treoir do ghnólachtaí beaga chun cabhrú leo athrú, cloí leis na rialacháin comhshaoil agus a dhéanamh amach cad iad na scileanna a bheidh uathu.

An geilleagar glas:

Leis an athrú aeráide agus an ganntanas domhanda acmhainní, tá borradh ag teacht ar an ngeilleagar glas. Ag gabháil leis sin tá an nuálaíocht theicneolaíoch ann, tá margaí nua ag teacht chun cinn agus tá athrú ar a bhfuil ag teastáil ó thomhaltóirí agus ó lucht tionscail.

Measann an AE go bhfuil an t-athrú seo ríthábhachtach: cuirfear fás eacnamaíoch san fhadtéarma i mbaol má leantar leis an úsáid neamhéifeachtúil acmhainní agus an brú neamh-inbhuanaithe ar an gcomhshaol.  

De dheasca an éilimh ar tháirgí ó thíortha atá ag teacht chun cinn, is cinnte go rachaidh praghas acmhainní, bunábhar agus fuinnimh in airde. Caithfidh an Eoraip aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin.

Cuirfear plean an Choimisiúin faoi bhráid Chomhairle na nAirí agus Pharlaimint na hEorpa lena fhormheas.

A oiread post agus is féidir a chruthú sa gheilleagar glas – preaseisiúint françaisDeutschEnglish

Fostaíocht sa gheilleagar glas  – Ceisteanna Coitianta English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links