Navigointipolku

Vihreät työmahdollisuudet hyödynnettävä tehokkaasti - 02/07/2014

Portugalilaiset työntekijät tyhjentävät roskasäiliöitä, joissa on kierrätykseen tarkoitettua jätettä © EU

EU on laatinut suunnitelman, jonka tavoitteena on maksimoida ympäristöpainotteisten alojen työllistämispotentiaali ja tukea työntekijöitä talouden muuttuessa "vihreämmäksi".

Nk. ”vihreät” työpaikat, joihin kuuluu ympäristön tilaa edistävän tiedon, tekniikan tai materiaalien kanssa työskentely, ovat nopeasti yleistymässä Euroopassa. 

Tällaisia työpaikkoja löytyy esimerkiksi seuraavilta aloilta:

  • kierrätys
  • luonnon monimuotoisuus
  • energiatehokkuuden parantamiseksi tehtävät eristystyöt
  • ilmanlaadun parantaminen
  • uusiutuvaan energiaan liittyvä tekniikka.

Jopa taantuman aikana työpaikkojen määrä näillä aloilla kasvoi 20 %. EU on todennut, että talouden siirtymä kohti näitä aloja on avainasemassa kestävän kasvun aikaansaamisessa. 

EU:n arvion mukaan vuoteen 2020 mennessä vihreän talouden pariin voitaisiin luoda 20 miljoonaa työpaikkaa.

Vihreän työllisyyden tukeminen

Talouden viherryttäminen merkitsee uudenlaisten työpaikkojen luomista ja nykyisten muuttamista. Tarvitaan työntekijöitä, joilla on erikoisosaamista, -tietoa ja -koulutusta.

EU:n suunnitelmaan, jolla tuetaan työllistämistä vihreillä aloilla ja autetaan työntekijöitä töiden muuttuessa, kuuluu

  • näillä aloilla tarvittavan osaamisen ja tietojen ennakoiminen sekä työntekijöiden avustaminen osaamisen ja tietojen omaksumisessa
  • verotuksen painopisteen siirtäminen työhön kohdistuvasta verotuksesta ympäristöverotukseen
  • työnantajien ja ammattiliittojen välisten neuvottelujen edistäminen sen varmistamiseksi, että työntekijöitä tuetaan
  • vihreiden alojen kasvuun liittyvän kansainvälisen tiedonjaon parantaminen 
  • neuvonnan antaminen pienille yrityksille, jotta niiden olisi helpompaa sopeutua muutokseen, noudattaa ympäristölainsäädäntöä ja ennakoida osaamisvajetta.

Vihreä talous

Ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen hupenemisen taustaa vasten vihreässä taloudessa keskeisessä asemassa ovat teknologinen innovointi, uusien markkinoiden syntyminen ja muutokset kuluttajien sekä teollisuuden tarpeissa.

EU katsoo, että siirtyminen vihreään talouteen on välttämätöntä: luonnonvarojen tehoton käyttö ja ympäristöön kohdistuva kestämätön paine asettavat haasteita pitkän aikavälin taloudelliselle kasvulle. 

Kehittyvien talousalueiden kasvava kysyntä merkitsee sitä, että luonnonvarojen, raaka-aineiden ja energian hinnat kasvavat väistämättä. Euroopan talouden on pystyttävä reagoimaan nopeammin tällaisiin muutoksiin.

Euroopan komission esittämä suunnitelma toimitetaan seuraavaksi EU:n ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi.

Työmahdollisuuksien maksimoiminen vihreässä taloudessa – lehdistötiedote françaisDeutschEnglish

Työllisyys vihreässä taloudessa – usein kysyttyä English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä