Navigatsioonitee

Vastavalt ELi seisukohale peame keskkonnasäästlikest töökohtadest maksimaalset kasu saama - 02/07/2014

Töölised Portugalis ringlussevõetavat prügi sisaldavaid konteinereid kogumas © EU

EL on koostanud kava keskkonnasäästlike töövõimaluste maksimeerimiseks ja töötajate toetamiseks vastavalt muutuvale majandusele.

Keskkonnasäästlikud töökohad hõlmavad töötamist sellise teabe, tehnoloogiate või materjalidega, mis on keskkonnale kasulikud, ning nende hulk kasvab Euroopas väga kiiresti. 

Need hõlmavad töökohti, mis on seotud järgmisega:

  • ringlussevõtt;
  • bioloogiline mitmekesisus;
  • isolatsioon energiatõhususe suurendamiseks;
  • õhukvaliteedi parandamine;
  • taastuvenergia.

Isegi majanduslanguse ajal kasvas nendes valdkondades töökohtade arv 20%. EL on määratlenud majandusliku ülemineku asjaomastele sektoritele jätkusuutliku majanduskasvu saavutamise võtmena. 

ELi prognoosi kohaselt on keskkonnasäästlikus majanduses võimalik alates praegusest kuni aastani 2020 luua 20 miljonit uut töökohta.

Keskkonnasäästliku tööhõive toetamine

Majanduse keskkonnasäästlikumaks muutmine hõlmab uut liiki töökohtade loomist ja olemasolevate ümberkujundamist. Vaja on erioskuste, -teadmiste ja -koolituskogemusega töötajaid.

ELi tegevuskava töökohtade loomiseks keskkonnasäästlikes sektorites ning töötajate aitamiseks töökohtade muutudes hõlmab järgmist:

  • nimetatud valdkondades vajalike oskuste ja teadmiste prognoosimine ning töötajate aitamine nende omandamisel;
  • maksukoormuse nihutamine tööjõult saastamise suunas;
  • tööandjate ja ametiühingute vaheliste arutelude ergutamine töötajate toetamise tagamiseks;
  • rahvusvahelisel tasandil parem teadmiste jagamine keskkonnasäästlike sektorite kasvu kohta; 
  • suuniste andmine väikeettevõtjatele, et aidata neil üleminekuga toime tulla, keskkonnanorme järgida ja oskuste puudust prognoosida.

Keskkonnasäästlik majandus

Vastuseks kliimamuutustele ja globaalsele ressursside nappusele, kujundavad keskkonnasäästlikku majandust tehnoloogiline innovatsioon, uute turgude esilekerkimine ning muutused tarbijate ja tööstuse nõudluses.

ELi arvamuse kohaselt on üleminek keskkonnasäästlikule majandusele eluliselt oluline: ressursside mittetõhus kasutamine ja keskkonnale avalduv mittesäästev surve kujutavad endast pikas perspektiivis ohtu majanduskasvule. 

Kasvav nõudlus tärkava turumajandusega riikides tähendab seda, et ressursside, tooraine- ja energiahinnad tahes tahtmata tõusevad. Euroopa majandus peab sellistele muutustele tõhusamalt reageerima.

Euroopa Komisjoni koostatud kava esitatakse nüüd heakskiitmiseks nõukogule ja Euroopa Parlamendile.

Töövõimaluste maksimeerimine keskkonnasäästlikus majanduses – pressiteade françaisDeutschEnglish

Tööhõive keskkonnasäästlikus majanduses –korduvad küsimused English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad