Διαδρομή πλοήγησης

Πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις ευκαιρίες «πράσινης» απασχόλησης - 02/07/2014

Πορτογάλοι εργάτες αδειάζουν κάδους με απόβλητα προς ανακύκλωση © EU

Η ΕΕ διαμορφώνει ένα σχέδιο για τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης σε τομείς φιλικούς προς το περιβάλλον και για τη στήριξη των εργαζομένων καθώς η οικονομία γίνεται πιο «πράσινη».

Οι «πράσινες» θέσεις εργασίας — που έχουν σχέση με την πληροφόρηση, τις τεχνολογίες ή τα υλικά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος - αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους απασχόλησης στην Ευρώπη. 

Αφορούν, μεταξύ άλλων, τους εξής τομείς:

  • ανακύκλωση
  • βιοποικιλότητα
  • μονώσεις για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
  • βελτίωση της ποιότητας του αέρα
  • τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της ύφεσης, ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης στους τομείς αυτούς αυξήθηκε κατά 20%. Η ΕΕ θεωρεί τη στροφή της οικονομίας προς αυτούς τους τομείς καθοριστική για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Εκτιμά δε ότι μέχρι το 2020 θα έχουν δημιουργηθεί 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία.

Στήριξη της «πράσινης» απασχόλησης

Ο περιβαλλοντικός προσανατολισμός της οικονομίας συνεπάγεται τη δημιουργία νέων μορφών εργασίας και τη μεταβολή των ήδη υφιστάμενων. Θα χρειαστούν εργαζόμενοι με εξειδικευμένες δεξιότητες, γνώσεις και εκπαίδευση.

Το σχέδιο της ΕΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε πράσινους τομείς, και την παροχή βοήθειας στους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις αλλαγές στο χώρο της απασχόλησης, περιλαμβάνει τα εξής:

  • έγκαιρο προσδιορισμό των δεξιοτήτων και των γνώσεων που θα χρειαστούν σ’ αυτούς τους τομείς και παροχή βοήθειας στους εργαζομένους για να τις αποκτήσουν
  • μετατόπιση του βάρους της φορολογίας από την εργασία στη ρύπανση
  • ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων για να διασφαλιστεί η στήριξη των εργαζομένων
  • βελτίωση της διεθνούς ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με την ανάπτυξη των «πράσινων» τομέων 
  • παροχή καθοδήγησης σε μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην αλλαγή των συνθηκών, να συμμορφωθούν με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και να προλάβουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων.

Πράσινη οικονομία

Η πράσινη οικονομία έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της παγκόσμιας έλλειψης πόρων. Χαρακτηριστικά της είναι η τεχνολογική καινοτομία, η εμφάνιση νέων αγορών και οι αλλαγές στη ζήτηση από πλευράς καταναλωτών και βιομηχανίας.

Η ΕΕ θεωρεί ότι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία έχει καίρια σημασία: η μη αποδοτική χρήση των πόρων και οι μη βιώσιμες πιέσεις στο περιβάλλον συνιστούν προκλήσεις για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. 

Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση από τις αναδυόμενες οικονομίες σημαίνει ότι οι τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας, αναπόφευκτα θα αυξηθούν. Η οικονομία της Ένωσης πρέπει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις μεταβολές αυτές.

Το σχέδιο, το οποίο προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα υποβληθεί τώρα στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση.

Μεγιστοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης στην πράσινη οικονομία — Δελτίο Τύπου françaisDeutschEnglish

Απασχόληση στην πράσινη οικονομία — Συχνές ερωτήσεις English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι