Навигационна пътека

ЕС: Трябва да извлечем максимална полза от екологосъобразните работни места - 02/07/2014

Португалски работници събират кофи за боклук, пълни с отпадъци за рециклиране © ЕС

ЕС обяви план за оптимизиране на възможностите за работа в благоприятни за околната среда сектори и за подкрепа на работниците на фона на нарастващата екологосъобразност на икономиката.

Екологосъобразните работни места, които включват работа с благоприятни за околната среда информация, технологии или материали, са сред най-бързо нарастващите в Европа. 

Става дума за работни места в следните сектори:

  • рециклиране;
  • биоразнообразие;
  • изолиране с цел повишаване на енергийната ефективност;
  • подобряване на качеството на въздуха;
  • технологии за енергия от възобновяеми източници.

Дори по време на рецесията броят на работните места в тези сектори нарасна с 20%. Според ЕС насочването на икономиката към тези сектори е ключ за постигане на устойчив растеж. 

По негови оценки отсега до 2020 г. в екологосъобразната икономика могат да бъдат създадени 20 млн. работни места.

Подкрепа за екологосъобразната заетост

Повишаването на екологосъобразността на икономиката ще доведе до създаване на нови видове работни места и промяна на съществуващи. За тях ще са необходими работници със специализирани умения и познания, както и подходящо обучение.

Планът на ЕС за подкрепа на създаването на работни места в благоприятни за околната среда сектори и за подпомагане на работниците на фона на промяната на естеството на работните места включва:

  • предвиждане на уменията и знанията, които ще бъдат необходими в тези сектори и оказване на помощ на работниците да ги овладеят;
  • прехвърляне на данъчната тежест от труда към замърсяването;
  • насърчаване на дискусиите между работодатели и профсъюзи за гарантиране на подкрепа за работниците;
  • подобряване на международния обмен на информация за растежа на екологосъобразните сектори; 
  • предоставяне на насоки за малките предприятия, за да се справят с прехода, да могат да се съобразяват с разпоредбите за околната среда и да предвиждат недостига на умения.

Екологосъобразна икономика

Екологосъобразната икономика се разви в отговор на изменението на климата и недостига на ресурси в световен мащаб, а характерни за нея са технологичните иновации, появата на нови пазари и измененията в потребителското и промишленото търсене.

ЕС разглежда прехода към екологосъобразна икономика като жизненоважен. Неефективното използване на ресурсите и неустойчивият натиск върху околната среда пораждат предизвикателства пред дългосрочния икономически растеж. 

Засилващото се търсене в страните с бързо развиващи се икономики води до неизбежно поскъпване на ресурсите, суровините и енергията. Европейската икономика трябва да реагира по-добре на подобни промени.

Предложеният от Европейската комисия план ще бъде изпратен на Съвета на министрите от ЕС и на Европейския парламент за одобрение.

Оптимизиране на възможностите за работа в екологосъобразната икономика — съобщение за медиите françaisDeutschEnglish

Работни места в екологосъобразната икономика — често задавани въпроси English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки