Sökväg

EU vill se säkrare arbetsplatser - 11/06/2014

En byggnadsarbetare i arbetskläder och skyddshjälm står i en järnvägstunnel.

Med en ny plan vill EU förbättra arbetsmiljön och minska antalet arbetsplatsolyckor i EU.

Varje år råkar över tre miljoner personer i EU ut för allvarliga arbetsplatsolyckor, som definieras som en olycka som leder till mer än tre dagars sjukfrånvaro. Av dessa är det 4 000 som avlider. Nästan varje fjärde arbetstagare säger att de tror att deras arbetsmiljö är farlig.

Olyckorna orsakar naturligtvis stort mänskligt lidande men de har också allvarliga ekonomiska konsekvenser. Enbart i Tyskland uppskattar man att sjukfrånvaron leder till ett produktionsbortfall på 3,1 procent av BNP per år. Olyckor och sjukdomar tynger också socialförsäkringssystemen.

En studie från 2010 visade att varje euro som investeras i förbyggande arbete ger mellan 1,29 och 2,89 euro tillbaka.

Bättre arbetsmiljö

EU:s förslag för att förbättra skyddet av arbetstagarna går bland annat ut på att

  • hjälpa småföretagen att följa arbetsmiljöreglerna
  • se till att inspektörernas arbete håller hög standard
  • hålla jämna steg utvecklingen och hantera riskerna med ny teknik och innovationer, till exempel nanomaterial
  • ta hänsyn till att arbetskraften i EU blir allt äldre
  • stärka samordningen i arbetsmiljöfrågor med Världshälsoorganisationen françaisEnglishespañol och andra internationella organisationer.

Det kommer att finnas EU-pengar för att genomföra förslagen, som bygger på samråd med både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i hela EU.

Parallellt föreslår EU att gällande regler ska förenklas – om det kan göras med bibehållen säkerhet – för att minska byråkratin för företagen.

Tidigare resultat

Den föregående strategin för 2007–2012, som byggde på gemensamma EU-regler som anpassades till ländernas individuella behov, minskade antalet allvarliga arbetsplatsolyckor med nästan 30 procent.

På senare tid har nya bestämmelser bidragit till att skydda arbetstagarna från exponering för kemikalier och elektromagnetiska fält.

Pressmeddelande: EU lägger fram arbetsmiljöstrategi för 2014–2020

Vanliga frågor: hälsa och säkerhet på arbetsplatsen English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar