Navigacijska pot

Za zdravje in varnost evropskih delavcev - 11/06/2014

Gradbeni delavec v zaščitnem jopiču in s čelado stoji v predoru podzemne železnice

Evropska komisija je objavila načrt, kako zagotoviti boljše delovne pogoje in znižati število nezgod na delovnem mestu.

V Evropski uniji več kot 3 milijone ljudi letno doživi hujšo nezgodo pri delu (nezgoda, ki povzroči vsaj tridnevno odsotnost z dela), zaradi takih nezgod letno umre 4000 ljudi. Skoraj četrtina delavcev v EU je prepričanih, da je zaradi delovnih pogojev ogrožena njihova varnost.

Takšne nezgode povzročijo veliko trpljenja, poleg tega so tudi vzrok znatnih ekonomskih stroškov: samo v Nemčiji se zaradi bolniške odsotnosti produktivnost vsako leto zmanjša za 3,1 % BDP. Po drugi strani se zaradi nesreč in bolezni povečajo stroški socialne varnosti.

Študija iz leta 2010 kaže, da se vsak evro, vložen v preprečevanje nezgod pri delu, obrestuje v višini od 1,29 do 2,89 evrov.

Izboljšanje delovnih pogojev

Predlog Evropske komisije za izboljšanje varnosti delavcev določa:

  • pomoč malim podjetjem pri izpolnjevanju predpisov o varnosti,
  • visoke standarde dela za zdravstvene in varstvene inšpektorje,
  • preprečevanje tveganj zaradi novih tehnologij in inovacij, denimo nanomaterialov,
  • upoštevanje staranja evropskega prebivalstva,
  • boljšo usklajenost vprašanj zdravja in varnosti pri delu z določili Svetovne zdravstvene organizacije françaisEnglishespañol in drugih mednarodnih organizacij.

Izvajanje teh ukrepov, ki so pripravljeni na podlagi posvetovanja z organizacijami delodajalcev in delavcev v Evropi, se bo financiralo tudi s sredstvi EU.

Evropska komisija hkrati predlaga poenostavitev obstoječih predpisov (kadar zaradi tega ne bo ogrožena varnosti) in tako zmanjšati upravno breme za gospodarstvo.

Uspehi v preteklosti

Strategija 2007–2012, ki je temeljila na skupnem okviru za ukrepanje v Evropi, prilagojenem potrebam posamezne države, je uspešno znižala število nezgod pri delu za skoraj 30 %.

Novi predpisi v zadnjih letih so pripomogli k preprečevanju izpostavljenosti evropskih delavcev kemikalijam in elektromagnetnim sevanjem.

Sporočilo za medije: zdravje in varnost pri delu (2014–2020)

Pogosta vprašanja: zdravje in varnost pri delu English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave