Navigačný riadok

Cieľom EÚ je zlepšiť zdravie a bezpečnosť na pracoviskách - 11/06/2014

Stavebný robotník v reflexnom odeve a ochrannej prilbe v tuneli metra

EÚ zverejnila plány, prostredníctvom ktorých chce zaručiť lepšie pracovné podmienky a znížiť počet pracovných úrazov v Európe.

Každý rok sa viac než 3 milióny pracovníkov v EÚ vážne zrania pri práci (ide o úrazy, ktoré majú za následok najmenej 3-dňovú práceneschopnosť), pričom 4 000 úrazov na pracovisku je smrteľných. Takmer štvrtina európskych pracovníkov tvrdí, že ich pracovné podmienky predstavujú bezpečnostné riziko.

Pracovné úrazy spôsobujú nielen osobné utrpenie, ale aj vysoké náklady pre hospodárstvo: napríklad v Nemecku vedie práceneschopnosť k odhadovanej strate produktivity vo výške 3,1 % HDP ročne. Úrazy a ochorenia takisto zvyšujú náklady sociálneho zabezpečenia.

Z výsledkov štúdie z roku 2010 vyplýva, že každé euro investované do prevencie pracovných úrazov dosiahne návratnosť 1,29 až 2,89 EUR.

Skvalitnenie pracovných podmienok

EÚ v rámci zlepšenia ochrany pracovníkov navrhuje okrem iného:

  • poskytovať pomoc malým a stredným podnikom, aby mohli lepšie plniť bezpečnostné predpisy,
  • zabezpečiť dodržiavanie vysokých noriem zo strany inšpektorátov práce,
  • zamerať sa na riziká súvisiace s novými technológiami a inováciami, ako sú nanomateriály,
  • zohľadniť starnutie pracovnej sily EÚ,
  • posilniť koordináciu v oblasti zdravotných a bezpečnostných otázok so Svetovou zdravotníckou organizáciou françaisEnglishespañol a inými medzinárodnými organizáciami.

Realizácia týchto opatrení, ktoré majú oporu v konzultáciách so združeniami zamestnávateľov a zamestnancov z celej Európy, bude prebiehať za pomoci financií z fondov EÚ.

Európska únia však zároveň navrhuje zjednodušiť existujúce právne predpisy tam, kde je to vhodné, s cieľom odstrániť administratívnu záťaž pre podniky.

Minulé úspechy

Stratégia EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 2007 – 2012, ktorá bola založená na spoločnom rámci prispôsobenom potrebám jednotlivých krajín, pomohla znížiť počet vážnych pracovných úrazov na pracovisku o takmer 30 %.

V uplynulých rokoch boli prijaté nové právne predpisy, vďaka ktorým sa zvýšila ochrana európskych pracovníkov pred vystavením chemickým faktorom a elektromagnetickým poliam.

Tlačová správa – Zdravie a bezpečnosť pri práci: nový strategický rámec EÚ na roky 2014 – 2020

Otázky a odpovede: zdravie a bezpečnosť pri práci English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy