Navigācijas ceļš

ES iecerējusi uzlabot darba ņēmēju veselību un drošību - 11/06/2014

Celtnieks atstarojošā vestē un ar ķiveri galvā stāv metro tunelī

ES ir paziņojusi par plāniem Eiropā garantēt labākus darba apstākļus un samazināt darbā notikušo negadījumu skaitu.

Ik gadu Eiropas Savienībā nopietnos negadījumos darbā cieš trīs miljoni cilvēku. Par nopietniem uzskata tādus nelaimes gadījumus, kuru dēļ cilvēks nav varējis strādāt ilgāk nekā trīs dienas. Tajos bojā aiziet 4000 cilvēku gadā. Gandrīz ceturtdaļa Eiropas darba ņēmēju uzskata, ka darba apstākļi viņu darbavietā ir nedroši.

Cieš ne vien cilvēki, bet arī ekonomika — Vācijā vien katru gadu slimības atvaļinājumu dēļ ražība samazinās par aptuveni 3,1 % no IKP. Negadījumu un slimību dēļ pieaug arī sociālās apdrošināšanas izmaksas.

2010. gadā veiktā pētījumā konstatēts, ka katrs eiro, kas ieguldīts ar darbu saistītu negadījumu prevencijā, dod 1,29 – 2,89 eiro lielu peļņu.

Darba apstākļu uzlabošana

ES priekšlikumos uzlabot darba ņēmēju aizsardzību ierosināts:

  • palīdzēt mazajiem uzņēmumiem panākt atbilstību drošības prasībām;
  • gādāt, lai veselības un drošības inspektori strādātu atbilstīgi augstam standartam;
  • sekot līdzi jaunām tehnoloģijām un jaunievedumiem, lai novērstu arī to radīto risku. Viens no šādiem piemēriem ir nanomateriāli;
  • ņemt vērā to, ka Eiropas darba ņēmēju vidējais vecums pieaug;
  • veselības un drošības jautājumus aktīvāk koordinēt ar Pasaules Veselības organizāciju françaisEnglishespañol un citām starptautiskām organizācijām.

Būs pieejams ES finansējums, lai palīdzētu īstenot šos pasākumus, kuri pamatojas uz konsultācijām ar darba devēju un darba ņēmēju organizācijām visā Eiropā.

Tajā pašā laikā ES ierosina vienkāršot pašreizējo regulējumu (tos aspektus, kurus var vienkāršot, nesamazinot drošību), lai palīdzētu samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem.

Agrākie panākumi

2007.–2012. gada stratēģija, kas paredzēja vienotu sistēmu rīcībai visā Eiropā un bija individuāli pielāgota valstu vajadzībām, palīdzēja par gandrīz 30 % samazināt negadījumu skaitu darbā.

Pēdējos gados jauns regulējums ir Eiropas darba ņēmējus aizsargājis no ķimikālijām un elektromagnētiskā lauka.

Paziņojums presei par veselību un drošību darbā 2014.–2020. gadā

Bieži uzdotie jautājumi par veselības aizsardzību un drošību darbā English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites