Navigointipolku

EU edistää työterveyttä ja -turvallisuutta - 11/06/2014

Rakennustyöntekijä tunnelissa yllään heijastinliivi ja suojakypärä

EU on julkistanut suunnitelman, jolla pyritään parantamaan työoloja ja vähentämään työtapaturmien määrää Euroopassa.

Vuosittain yli kolme miljoonaa työntekijää joutuu vakavan työtapaturman uhriksi EU:ssa. Tapaturmista 4000 johtaa kuolemaan. Vakavaksi työtapaturmaksi luokitellaan tapaturma, jonka seurauksena työntekijä joutuu olemaan poissa töistä vähintään kolme päivää. Lähes joka neljäs eurooppalainen työntekijä kokee työolojensa olevan uhkana työntekijöiden turvallisuudelle.

Inhimillisen kärsimyksen lisäksi tapahtumien seurauksena ovat merkittävät taloudelliset kustannukset: pelkästään Saksan sairauspoissaolot heikentävät tuottavuutta arviolta 3,1 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosittain. Tapaturmat ja sairaudet myös lisäävät sosiaaliturvakustannuksia.

Vuonna 2010 tehty tutkimus osoittaa, että jokainen työtapaturmien ehkäisemiseen sijoitettu euro tuottaa 1,29–2,89 euron voiton.

Työolojen parantaminen

EU ehdottaa seuraavia toimenpiteitä työsuojelun parantamiseksi:

  • autetaan pienyrityksiä turvallisuusmääräysten noudattamisessa
  • huolehditaan työsuojelutarkastusten laadusta
  • seurataan uusiin teknologioihin ja innovaatioihin, kuten nanomateriaaleihin, liittyviä riskejä
  • otetaan huomioon EU:n työvoiman ikääntyminen
  • viedään yhdessä Maailman terveysjärjestön françaisEnglishespañol ja muiden kansainvälisten toimielinten kanssa tehtävä terveys- ja turvallisuusasioiden koordinointi uudelle tasolle.

Näiden toimenpiteiden toteuttamista tuetaan EU:n varoilla, ja niitä kehitetään yhteistyössä eri puolilla Eurooppaa toimivien työmarkkinajärjestöjen kanssa.

EU ehdottaa kuitenkin nykyisen sääntelyn yksinkertaistamista yrityksille aiheutuvan hallintotaakan pienentämiseksi ottaen huomioon turvallisuusnäkökohdat.

Aikaisemmat saavutukset

Vakavien työtapaturmien määrä väheni lähes 30 prosenttia vuosien 2007–2012 strategian seurauksena. Strategia perustui Euroopan laajuiseen jaettuun toimintakehykseen, jossa otettiin samalla huomioon yksittäisten maiden tarpeet.

Viime vuosina uuden lainsäädännön avulla on pystytty vähentämään eurooppalaisten työntekijöiden altistumista kemiallisille tekijöille ja sähkömagneettisille kentille.

Lehdistötiedote: työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat tavoitteet vuosiksi 2014–2020

Usein kysyttyä työterveydestä ja työturvallisuudesta. English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä