Navigatsioonitee

ELi eesmärk on parandada töötajate töötervishoidu ja -ohutust - 11/06/2014

Ohutusvesti ja kiivriga tööline metrootunnelis

EL on avaldanud kava paremate töötingimuste tagamiseks ja tööõnnetuste vähendamiseks Euroopas.

ELis satub igal aastal rasketesse tööõnnetustesse (töölt puudumine üle kolme päeva) rohkem kui 3 miljonit inimest ning tööõnnetustes hukkub 4000 inimest. Peaaegu veerand Euroopa töötajatest väidab, et nende arvates ei ole nende töötingimused ohutud.

Lisaks inimlikele kannatustele on olemas ka majanduslik hind – ainuüksi Saksamaal on tööviljakuse langus haiguspäevade tõttu aastas hinnanguliselt 3,1% SKPst. Õnnetused ja haigused suurendavad ka sotsiaalkindlustuskulusid.

2010. aasta uuring näitab, et iga tööõnnetuste ennetamiseks investeeritud euro kasumlikkus on 1,29–2,89 eurot.

Töötingimuste parandamine

ELi ettepanekud töötajate kaitse tõhustamiseks hõlmavad järgmist:

  • aidata väikeettevõtetel järgida ohutuseeskirju;
  • tagada, et töötervishoiu ja -ohutusinspektorite tegevus vastaks rangetele nõuetele;
  • olla valmis uute tehnoloogiate ja innovatsiooniga (näiteks nanomaterjalid) seotud ohtudeks;
  • võtta arvesse Euroopa tööjõu vananemist;
  • tugevdada koostööd töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas Maailma Terviseorganisatsiooni françaisEnglishespañol ja muude asutustega

ELil on vahendid asjaomaste meetmete rakendamiseks, tuginedes konsultatsioonidele tööandjate ja töötajate organisatsioonidega kogu Euroopas.

Samas teeb EL ettepaneku olemasolevate regulatsioonide lihtsustamiseks – kui seda saab teha ohutult – eesmärgiga aidata vähendada ettevõtjate halduskoormat.

Varasemad edusammud

Ajavahemikus 2007–2012 toiminud strateegia raames (mis tugines Euroopas jagatud meetmete raamistikul vastavalt iga konkreetse riigi vajadustele) vähendati raskete tööõnnetuste hulka peaaegu 30%.

Viimastel aastatel on uued eeskirjad aidanud kaitsta Euroopa töötajaid kokkupuute eest keemiliste ainete ja elektromagnetväljadega.

Pressiteade – Töötervishoid ja tööohutus: Strateegilises raamistikus sätestatakse ELi eesmärgid aastateks 2014–2020

KKK: töötervishoid ja -ohutus English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad