Sti

En byggearbejder i arbejdstøj og beskyttelseshjelm står i en metrotunnel

EU vil sikre bedre arbejdsvilkår og færre arbejdsulykker i Europa.

Hvert år kommer over 3 millioner mennesker i EU ud for en alvorlig arbejdsulykke – dvs. som medfører over 3 dages sygefravær – og 4 000 mennesker dør som følge af sådanne ulykker. Næsten en fjerdedel af arbejdstagerne i EU mener, at deres arbejdsforhold udgør en fare for sikkerheden.

Ud over de indlysende menneskelige lidelser har arbejdsulykker også store økonomiske omkostninger. I Tyskland alene skønner man, at sygefravær hvert år giver et produktivitetstab på 3,1 % af BNP. Ulykker og sygdom betyder også øgede udgifter til socialsikring.

En undersøgelse fra 2010 viser, at hver euro, der investeres i forebyggelse af arbejdsrelaterede ulykker, vender tilbage med et overskud på mellem 1,29 euro og 2,89 euro.

Bedre arbejdsvilkår

EU vil bl.a. sikre arbejdstagerne en bedre beskyttelse ved at:

  • hjælpe små virksomheder med at overholde sikkerhedsreglerne
  • sikre en høj standard i arbejdstilsynet
  • imødegå risici fra nye teknologier og innovationer såsom nanomaterialer
  • tage hensyn til den aldrende europæiske befolkning
  • styrke samarbejdet på arbejdsmiljøområdet med Verdenssundhedsorganisationen françaisEnglishespañol og andre internationale organer.

EU vil stille midler til rådighed til at gennemføre disse tiltag, som bygger på konsultationer med arbejdsgivernes og arbejdstagernes organisationer i hele Europa.

Samtidig foreslår EU at forenkle de gældende regler – hvis det kan gøres på sikker vis – for at mindske de administrative byrder for virksomhederne.

Tidligere resultater

Strategien for 2007-2012, der byggede på fælles EU-regler, som var tilpasset til det enkelte lands behov, reducerede antallet af alvorlige arbejdsulykker med næsten 30 %.

I de seneste år har nye regler bidraget til at beskytte de europæiske arbejdstagere mod udsættelse for kemiske agenser og elektromagnetiske felter.

Pressemeddelelse: sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020

Spørgsmål og svar: arbejdsmiljø English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links