Cesta

EU chce zlepšit bezpečnost na pracovišti a ochranu zdraví pracovníků - 11/06/2014

Dělník ve světelné vestě a ochranné přilbě v tunelu metra

Evropská komise oznámila, že chce zaručit lepší pracovní podmínky a snížit počet pracovních úrazů v EU.

V zemích EU každoročně utrpí vážný pracovní úraz (tj. úraz, jehož důsledkem je více než 3 dnů pracovní neschopnosti) více než 3 miliony lidí. Na následky těchto zranění pak každý rok zemře okolo 4 000 osob. Téměř čtvrtina evropských pracovníků je přesvědčena, že podmínky, v nichž pracují, ohrožují jejich bezpečnost.

Kromě zjevných důsledků pro lidské zdraví vznikají v této souvislosti i vážné hospodářské náklady. Odhaduje se, že například jen v samotném Německu způsobuje každoročně pracovní neschopnost ztrátu produktivity ve výši 3,1 % HDP. Úrazy a nemoci rovněž zvyšují náklady na sociální zabezpečení.

Podle studie z roku 2010 přináší každé euro investované do prevence pracovních úrazů zisk ve výši 1,29 až 2,89 eura.

Zlepšování pracovních podmínek

Ke zlepšení ochrany pracovníků EU navrhuje:

  • pomáhat malým podnikům s dodržováním bezpečnostních předpisů
  • zajistit, aby zdravotní a bezpečnostní inspektoři pracovali podle těch nejvyšších norem
  • vyvarovat se rizikům spojeným s novými technologiemi a inovacemi, jako jsou třeba nanomateriály
  • přihlédnout ke stárnutí evropské pracovní síly
  • zlepšit koordinaci řešení otázek týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví se Světovou zdravotnickou organizací françaisEnglishespañol a dalšími mezinárodními subjekty.

Na pomoc při provádění těchto opatření, která se opírají o konzultace s organizacemi zaměstnavatelů i zaměstnanců v celé Unii, budou k dispozici finanční prostředky z EU.

Evropská komise však současně navrhuje zjednodušit stávající právní předpisy (pokud to lze učinit bez rizika), což pomůže snížit administrativní zátěž podniků.

Dosavadní úspěchy

Na základě realizace strategie pro období 2007–2012 vycházející ze společného rámce pro činnosti v celé EU, který byl přizpůsoben potřebám jednotlivých zemí, se snížil počet vážných pracovních úrazů o téměř 30 %.

Nové předpisy k ochraně evropských pracovníků přispěly v posledních letech k ochraně před chemickými látkami a elektromagnetickými poli.

Tisková zpráva: bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2014–2020

Časté otázky: bezpečnost a ochrana zdraví při práci English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy