Sökväg

En kvinna och en man som bär på mappar © EU

EU ger råd om hur man kan lindra effekterna av omstruktureringar och uppsägningar.

Omstruktureringar i företag drabbar alla EU-länder och är ett allvarligt problem i dessa kristider. Enligt statistiken har över 16 000 omstruktureringar gjorts i EU sedan 2002 och över 2 miljoner jobb har gått förlorade.

EU vill vända den trenden och lägger därför fram riktlinjer om hur företag, arbetstagare, fackföreningar, arbetsgivare och myndigheter bör agera.

Efter ett offentlig samråd har kommissionen ställt samman riktlinjer pdf - 164 KB [164 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) som bygger på företagens faktiska erfarenheter. I riktlinjerna tar man upp de olika gruppernas specifika problem och föreslår hur man bäst förbereder och hanterar omstruktureringar.

EU hoppas att de föreslagna lösningarna ska hjälpa företagen att bli bättre på att förutse sina framtida arbetskrafts- och kompetensbehov. Man vill också hjälpa de som blir uppsagda att hitta nya jobb. Riktlinjerna tar bland annat upp följande:

  • Marknadsutvecklingen ska övervakas långsiktigt och strategiskt.
  • Arbetskrafts- och kompetensbehov ska fortlöpande kartläggas.
  • Arbetstagare ska få hjälp med fortbildning, karriärrådgivning och jobbsökande.
  • Myndigheter, universitet och högskolor och utbildningsorgan ska anlitas i ett tidigt skede vid en omstrukturering.
  • EU-anslagen för sysselsättningsåtgärder ska utnyttjas fullt ut.

EU vill också hjälpa företagen att förbli konkurrenskraftiga på lång sikt. Man tar också upp de mer långtgående effekterna av omstruktureringar på näringsliv och samhälle i de drabbade städerna och regionerna.

EU uppmanar medlemsländerna att stödja riktlinjerna och tillämpa dem på sina egna offentliganställda. Kommissionen ska utvärdera hur riktlinjerna tillämpats i en rapport 2016 och eventuellt föreslå åtgärder, till exempel EU-lagstiftning.

Kommissionen föreslår bästa praxis för att milda effekterna av omstruktureringar DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar