Navigačný riadok

Zmiernenie vplyvu reštrukturalizácie - 13/12/2013

Muž a žena so spismi v rukách © EÚ

EÚ predstavila osvedčené postupy na zmiernenie vplyvu reštrukturalizácie a hromadného prepúšťania na pracovníkov a sociálne podmienky.

Reštrukturalizácia podnikov sa deje v každej európskej krajine a v kontexte krízy predstavuje vážny problém. Od roku 2002 sa v Európe zaznamenalo viac než 16 000 reštrukturalizačných operácií, čo malo za následok čistú stratu viac ako 2 miliónov pracovných miest.

EÚ chce zvrátiť tento trend zavedením súboru osvedčených postupov pre spoločnosti, pracovníkov, odborové zväzy, organizácie zamestnávateľov a orgány verejnej správy.

Na základe výsledkov verejnej konzultácie vypracovala usmernenia pdf - 164 KB [164 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) , ktoré vychádzajú z praktických skúseností spoločností. Usmernenia sa zaoberajú špecifickými obavami všetkých zainteresovaných skupín a poskytujú návrhy, ako predvídať reštrukturalizáciu, či ako riadiť jednotlivé procesy.

Očakáva sa, že tieto osvedčené postupy pomôžu spoločnostiam lepšie predvídať budúce potreby v oblasti práce a zručností a pracovníkom pomôžu nájsť alternatívne zamestnanie v prípade, že budú prepustení. Medzi konkrétne opatrenia patria:

  • strategické dlhodobé monitorovanie vývoja na trhu,
  • nepretržité mapovanie potrieb v oblasti pracovného trhu a zručností,
  • pomoc pracovníkom v oblasti odbornej prípravy, profesného poradenstva a hľadania nového zamestnania,
  • zapojenie externých orgánov, ako sú verejné orgány, univerzity, centrá odbornej prípravy,
  • plné využívanie finančných prostriedkov EÚ na podporu vytvárania pracovných miest.

EÚ má v pláne okrem osvedčených postupov aj opatrenia, ktoré majú pomôcť spoločnostiam udržať si konkurencieschopnosť z dlhodobého hľadiska. Zároveň zohľadňujú komplexnejší priemyselný a sociálny vplyv reštrukturalizácie na postihnuté mestá a regióny.

EÚ vyzýva vlády členských štátov, aby podporovali a presadzovali tieto usmernenia a zvážili ich uplatnenie aj na zamestnancov verejného sektora. Najneskôr o dva roky (do roku 2016) sa vypracuje správa o tom, či sú potrebné ďalšie kroky, ako napr. prijatie nových právnych predpisov EÚ.

Komisia navrhuje osvedčené postupy na zmiernenie dôsledkov reštrukturalizácie DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy