Ścieżka nawigacji

Pomaganie firmom w złagodzeniu skutków restrukturyzacji - 13/12/2013

Kobieta i mężczyzna z prospektami w ręku© UE

UE przedstawia najlepsze praktyki mające na celu złagodzenie skutków restrukturyzacji i zwolnień, które dotykają pracowników i pogarszają ogólną sytuację społeczną.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw odbiła się na sytuacji ekonomicznej każdego kraju europejskiego i jest poważnym problemem w kontekście recesji gospodarczej. Od 2002 r. w Europie zarejestrowano ponad 16 tys. działań restrukturyzacyjnych, które spowodowały stratę netto ponad 2 mln miejsc pracy.

UE dąży do odwrócenia tej tendencji poprzez opracowanie najlepszych praktyk dla przedsiębiorstw, pracowników, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz organów administracji publicznej.

Opierając się na wynikach konsultacji społecznych, UE przygotowała wytyczne pdf - 164 KB [164 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) uwzględniające praktyczne doświadczenia przedsiębiorstw. Wytyczne dotyczą konkretnych obaw wszystkich zainteresowanych grup. Ich autorzy zaproponowali sposoby przygotowania się na restrukturyzację, jak również przeprowadzenia konkretnych procesów z ną związanych.

Oczekuje się, że praktyki te pomogą przedsiębiorstwom skuteczniej przewidywać zapotrzebowanie na siłę roboczą i konkretne kwalifikacje, zaś pracownikom pomogą w znalezieniu nowego zatrudnienia w przypadku likwidacji ich stanowisk. Wybrane środki dotyczą takich elementów jak:

  • strategiczne, długoterminowe monitorowanie rozwoju sytuacji na rynku
  • stała analiza zapotrzebowania w zakresie stanowisk i kwalifikacji
  • pomoc dla pracowników w zakresie szkoleń i poszukiwania zatrudnienia, jak również doradztwo zawodowe
  • zaangażowanie zewnętrznych organów – władz publicznych, wyższych uczelni, ośrodków kształcenia
  • pełne wykorzystanie funduszy unijnych w celu wspierania tworzenia miejsc pracy.

Oprócz udostępnienia najlepszych praktyk UE planuje również wesprzeć przedsiębiorstwa w utrzymaniu konkurencyjności w perspektywie długoterminowej. Wytyczne uwzględniają szersze społeczne i przemysłowe skutki, jakie procesy restrukturyzacyjne wywierają na miasta i regiony.

UE wzywa rządy państw członkowskich do propagowania tych wytycznych, jak również do rozważenia zastosowania ich wobec pracowników sektora publicznego. Do 2016 r. zostanie opublikowane sprawozdanie na temat potencjalnej konieczności podjęcia dalszych działań, obejmujących ewentualnie nowych przepisów UE.

Komisja proponuje najlepsze praktyki, aby złagodzić skutki restrukturyzacji DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki