Navigācijas ceļš

Palīdzība uzņēmumiem pārstrukturēšanās ietekmes mazināšanā - 13/12/2013

Vīrietis un sieviete ar mapēm rokās © ES

ES iepazīstina ar labāko praksi, kā mazināt pārstrukturēšanās un štatu samazināšanas ietekmi uz darba ņēmējiem un sociālajiem apstākļiem.

Uzņēmumu pārstrukturēšanās notiek visās Eiropas valstīs un rada nopietnas bažas ekonomikas lejupslīdes situācijā. Kopš 2002. gada Eiropā ir reģistrēti vairāk nekā 16 000 pārstrukturēšanas darbību, kuru rezultātā kopumā ir zaudēti vairāk nekā divi miljoni darbvietu.

ES iecerējusi mainīt šo tendenci, ieviešot paraugpraksi uzņēmumiem, darba ņēmējiem, arodbiedrībām, darba devēju organizācijām un valsts pārvaldes iestādēm.

Sabiedriskā apspriešana ir beigusies, un tagad ES ir sagatavojusi pamatnostādnes pdf - 164 KB [164 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) , kurās ņemta vērā uzņēmumu faktiskā pieredze. Pamatnostādnes lūko mazināt visu iesaistīto grupu bažas un piedāvā ieteikumus par pārstrukturēšanās un konkrētu procesu vadību.

Komisija cer, ka šī paraugprakse palīdzēs uzņēmumiem labāk paredzēt turpmākās vajadzības pēc darbaspēka un prasmēm un ka darba ņēmējiem tā palīdzēs atrast citu darbu, kad tiek samazināti štati. Daži no konkrētajiem pasākumiem ir šādi:

  • tirgus attīstības tendenču stratēģiska ilgtermiņa uzraudzība;
  • pastāvīga nepieciešamo darbvietu un prasmju plānošana;
  • palīdzība darba ņēmējiem, piedāvājot apmācību, profesionālās orientācijas pakalpojumus un atbalstu jauna darba atrašanā;
  • ārēju struktūru — publisku iestāžu, augstskolu, apmācības centru — iesaistīšana;
  • maksimāls ES līdzekļu izmantojums, lai veicinātu darbvietu radīšanu.

Papildus ieteikumiem par labāko praksi ES nostādņu mērķis ir arī palīdzēt uzņēmumiem ilgtermiņā saglabāt konkurētspēju. Šajās nostādnēs ņemta vērā pārstrukturēšanās plašāka saimnieciskā un sociālā ietekme uz attiecīgajām pilsētām un reģioniem.

ES mudina dalībvalstu valdības atbalstīt šīs pamatnostādnes un padomāt par to piemērošanu valsts sektorā nodarbinātajiem. 2016. gadā publicēs ziņojumu par to, vai ir nepieciešami papildu pasākumi, tostarp jauni ES noteikumi.

Komisija ierosina paraugpraksi, kā mazināt pārstrukturēšanās ietekmi DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites