Cosán nascleanúna

Cuidiú le cuideachtaí tionchar an athstruchtúraithe a mhaolú - 13/12/2013

Fear agus bean a bhfuil fillteáin ina lámha acu © AE

Tugann an AE dea-chleachtais le tionchar an athstruchtúraithe agus iomarcaíochtaí a mhaolú ar oibrithe agus ar dhálaí sóisialta.

Déanann athstruchtúrú corparáideach difear do gach tír Eorpach agus is ábhar imní é i gcaitheamh an chúlaithe eacnamaíochta. Tá taifead de bhreis is 16,000 oibríocht athstruchtúraithe san Eoraip ó 2002 i leith, agus breis is 2 mhilliún post ar an iomlán a cailleadh dá ndroim.

Tá sé d'aidhm ag an AE an nós sin a bhriseadh trí shraith dea-chleachtas do chuideachtaí, oibrithe, ceardchumainn, eagraíochtaí fostóirí agus údaráis phoiblí.

Mar thoradh ar chomhairliúchán poiblí, tá treoirlínte pdf - 164 KB [164 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) curtha amach ag an AE bunaithe ar fhíorthaithí cuideachtaí. Díríonn na treoirlínte ar ábhair shonracha imní na ngrúpaí uile atá bainteach leis agus tugann siad moltaí faoi conas bheith ullamh d'athstruchtúrú, chomh maith le conas próisis shonracha a bhainistiú.

Táthar ag súil go gcuideoidh na dea-chleachtais sin le cuideachtaí riachtanais saothair agus scileanna a thuar sa todhchaí, agus go gcuideoidh siad le hoibrithe fostaíocht mhalartach a fháil nuair a chailleann siad a bpoist. Ar na bearta sonracha tá:

  • faireachán fadtéarmach straitéiseach a dhéanamh ar fhorbairtí margaidh
  • mapáil leanúnach a dhéanamh ar riachtanais post agus scileanna
  • cuidiú le hoibrithe oiliúint, comhairle gairmthreorach a fháil agus poist a aimsiú
  • ról a thabhair do chomhlachtaí seachtracha – údaráis phoiblí, ollscoileanna, ionaid oiliúna
  • úsáid iomlán a bhaint as cistí an AE le cruthú post a chur chun cinn.

Chomh maith le dea-chleachtais a chur ar fáil, tá sé beartaithe ag an AE cuidiú le cuideachtaí fanacht iomaíoch san fhadtéarma. Agus cuireann siad san áireamh an tionchar tionsclaíoch agus sóisialta níos leithne a bhíonn ag athstruchtúrú ar na cathracha agus ar na réigiúin lena mbaineann sé.

Tá an AE ag iarraidh ar rialtais Ballstát tacú leis na treoirlínte sin, iad a chur chun cinn agus an fhéidearthacht iad a chur i bhfeidhm maidir le fostaithe na hearnála poiblí a mheas. Foilseofar tuarascáil faoi 2016 ina measfar an gá tuilleadh gníomhaíochta, rialacha nua ón AE san áireamh.

Molann an Coimisiún dea-chleachtais chun tionchar an athstruchtúraithe a mhaolú DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links