Navigointipolku

EU auttaa yrityksiä lieventämään rakenneuudistusten vaikutuksia - 13/12/2013

Nainen ja mies pitelevät käsissään asiakirjakansioita © EU

EU esittää parhaita käytäntöjä, joilla voidaan pehmentää rakenneuudistustoimien ja irtisanomisten vaikutuksia työntekijöihin ja sosiaalisiin oloihin.

Yritysten rakenneuudistukset tuntuvat kaikissa Euroopan maissa. Talouden taantuma on lisännyt niiden vaikutuksia entisestään. Tilastojen mukaan Euroopassa on toteutettu vuodesta 2002 lähtien yli 16 000 yritysten uudelleenjärjestelyä, joiden tuloksena on menetetty yli 2 miljoonaa työpaikkaa.

EU haluaa torjua tätä kehitystä ottamalla käyttöön yrityksille, työntekijöille, ammattiliitoille, työnantajajärjestöille ja julkishallinnolle tarkoitetut parhaat käytännöt (nk. laatukehyksen).

Komissio on laatinut julkisen kuulemisen pohjalta suuntaviivat pdf - 164 KB [164 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) , jotka perustuvat yritysten kokemuksiin rakenneuudistustoimien vaikutuksista. Suuntaviivoissa käsitellään kaikkien rakenneuudistusten kanssa tekemisiin joutuvien ryhmien intressejä ja annetaan ohjeita siitä, kuinka rakenneuudistuksia voidaan ennakoida ja hallita nykyistä paremmin.

Komissio toivoo, että esitetyt parhaat käytännöt auttavat yrityksiä ennakoimaan tulevia osaamis- ja työvoimatarpeita. Tarkoituksena on myös auttaa työntekijöiden työnhakua silloin, kun irtisanomiset ovat väistämättömiä. Komission esittämiin parhaisiin käytäntöihin kuuluvat mm. seuraavat toimet:

  • markkinoiden kehityksen strateginen pitkän aikavälin seuranta
  • työpaikka- ja osaamistarpeiden jatkuva kartoitus
  • työntekijöille suunnatut koulutustoimenpiteet, uraohjaus ja työnhaun ohjaus
  • ulkopuolisten toimijoiden (viranomaiset, korkeakoulut, koulutuskeskukset) mukaan ottaminen
  • EU-rahastojen täysimääräinen hyödyntäminen uusien työpaikkojen luomiseksi.

Parhaiden käytäntöjen levittämisen lisäksi EU:n tavoitteena on myös tukea yritysten kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Suuntaviivoissa otetaan myös huomioon rakenneuudistusten teolliset ja sosiaaliset vaikutukset kaupunkeihin ja alueisiin, joihin rakenneuudistustoimet kohdistuvat.

EU kehottaa jäsenmaita edistämään ohjeiden toteutumista. EU-maita pyydetään myös harkitsemaan ohjeiden soveltamista julkisen sektorin työntekijöiden työsuhdeturvaan. Komissio aikoo julkaista asiaa koskevan raportin vuonna 2016. Siinä tarkastellaan lisätoimien ja mahdollisten uusien EU-sääntöjen tarvetta.

Komissio esittää parhaita käytäntöjä, joilla lievennetään rakenneuudistusten vaikutuksia DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä