Sti

Hjælp til virksomhederne med at mindske virkningerne af omstruktureringer - 13/12/2013

Mand og kvinde med mapper © EU

EU forelægger bedste praksis til at mildne virkningerne af omstruktureringer og afskedigelser for arbejdstagere og samfundet.

Omstrukturering af virksomheder berører alle de europæiske lande og er et alvorligt problem i krisetider. Siden 2002 er der registreret over16 000 omstruktureringer i Europa, og de har medført et nettotab på over 2 millioner job.

EU søger at stoppe denne udvikling ved at indføre bedste praksisser for virksomheder, arbejdstagere, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og offentlige myndigheder.

Efter en offentlig høring har EU udarbejdet retningslinjer pdf - 164 KB [164 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) , der er baseret på virksomhedernes erfaringer. Retningslinjerne behandler alle involverede gruppers specifikke bekymringer og fremsætter forslag om, hvordan omstruktureringer forberedes, og hvordan de specifikke processer håndteres.

Forhåbentlig vil disse bedste praksisser hjælpe virksomhederne med bedre at tage højde for fremtidige arbejdskraft- og kvalifikationsbehov og hjælpe arbejdstagerne med at finde andet arbejde, når der foretages afskedigelser. Af tiltagene kan nævnes:

  • strategisk langsigtet overvågning af markedsudviklingen
  • løbende kortlægning af job- og kvalifikationsbehov
  • hjælp til arbejdstagere i form af uddannelse, karriererådgivning og jobsøgning.
  • inddragelse af eksterne organer – offentlige myndigheder, universiteter, uddannelsescentre
  • optimal udnyttelse af EU-midler til at fremme jobskabelse.

Formålet med EU-initiativerne er ud over at angive bedste praksis også at hjælpe virksomhederne med at forblive konkurrencedygtige på lang sigt. Initiativerne tager også højde for de mere omfattende erhvervs- og samfundsmæssige følger, som omstruktureringer har for de berørte byer og områder.

EU opfordrer medlemsstaternes regeringer til at støtte og fremme disse retningslinjer og overveje at anvende dem for ansatte i den offentlige sektor. Der vil senest i 2016 blive offentliggjort en rapport om, hvorvidt yderligere tiltag, herunder nye EU-regler, er nødvendige.

Kommissionen foreslår at anvende bedste praksisser til at mildne følgerne af omstruktureringer DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links