Навигационна пътека

Помощ за предприятията за смекчаване на последиците от преструктуриране - 13/12/2013

Мъж и жена държат папки © ЕС

ЕС представя най-добрите практики за смекчаване на последиците от преструктурирането и съкращенията за работниците и социалните условия.

Корпоративното преструктуриране засяга всички европейски страни и представлява сериозен проблем в условията на рецесия. Над 16 000 операции по преструктуриране са регистрирани в Европа от 2002 г. насам, довели до загуба на повече от 2 милиона работни места.

ЕС се стреми да противодейства на тази тенденция чрез въвеждане на набор от най-добри практики за предприятията, работниците, профсъюзите, организациите на работодатели и публичните администрации.

След обществена консултация ЕС състави насоки pdf - 164 KB [164 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) , основани на действителния опит на предприятията. Насоките предлагат решения на конкретните опасения на всички участващи групи и действия, които да се предприемат преди самото преструктуриране, както и съвети за управление на специфични процеси.

Очаква се тези най-добри практики да помогнат на предприятията по-добре да предвиждат бъдещите нужди от трудови умения, както и да помогнат на работниците да намерят алтернативна заетост при съкращения. Някои конкретни мерки включват:

  • стратегическо дългосрочно наблюдение на развитието на пазара,
  • постоянно планиране на работните места и осигуряване на необходимите умения,
  • подпомагане на работниците чрез обучение, професионално ориентиране и намиране на нови работни места,
  • осигуряване на участието на външни органи — публични органи, университети, центрове за обучение,
  • пълноценно използване на фондовете на ЕС за насърчаване на създаването на работни места.

Освен предоставяне на най-добри практики ЕС се стреми да помогне на предприятията да запазят конкурентоспособността си в дългосрочен план. При това се взема предвид и по-широкото промишлено и социално въздействие на преструктурирането върху засегнатите градове и региони.

ЕС призовава правителствата на държавите членки да подкрепят и популяризират тези насоки и да обмислят тяхното прилагане за служителите в държавния сектор. До 2016 г. ще бъде публикуван доклад, определящ дали са необходими допълнителни действия, включително нови правила на ЕС.

Комисията предлага най-добри практики за смекчаване на последиците от преструктуриране на предприятия DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки