Navigačný riadok

Výzva na pomoc nezamestnaným a tvorcom pracovných miest - 20/06/2013

Šiesti mladí ľudia držia štítky s otáznikmi © iStockphoto

Komisia vyzýva lídrov EÚ, aby sa dohodli na praktických opatreniach na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí a vytváranie vhodného podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky.

Mladí ľudia a malé a stredné podniky sú hnacou silou hospodárskeho rastu, a preto budú ich záujmy predmetom diskusie lídrov EÚ, ktorí sa stretnú v Bruseli 27. a 28. júna. Všetci lídri EÚ a poslanci EP teraz dostanú návrhy Komisie.

Takmer 6 miliónov ľudí v Európe vo veku do 25 rokov je v súčasnosti bez práce. V niektorých krajinách je nezamestnaná viac ako polovica mladých ľudí, ktorí sú ochotní pracovať.

Komisia vo svojej výzve na prijatie opatrení v oblasti nezamestnanosti mládeže DeutschEnglishfrançais ponúka nové nápady, ako zapojiť mladých ľudí do práce. Zároveň vyzýva vlády, aby rýchlo zaviedli systémy, na ktorých sa už dohodli, ako napríklad Záruka pre mladých DeutschEnglishfrançais .

Záruka pre mladých, ktorú schválili ministri v apríli, by mala všetkým mladým ľuďom zabezpečiť ponuku dobrého pracovného miesta, stáže alebo kontinuálneho vzdelávania do štyroch mesiacov od ukončenia školy alebo straty zamestnania.

Komisia takisto žiada regióny s vyše 25-percentnou mierou nezamestnanosti mladých ľudí, aby predložili podrobné plány o tom, ako sa bude táto iniciatíva uskutočňovať, kto do nej bude zapojený, aké bude finančné krytie a ako sa jej realizácia bude monitorovať.

Komisia navrhuje, aby sa 6 miliárd EUR vyčlenených na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí mohlo použiť hneď a aby sa tieto prostriedky nemuseli rozkladať na nasledujúce sedemročné rozpočtové obdobie. Zavedenie systémov záruk pre mládež by sa tým pre mnohé regióny uľahčilo.

Európsky portál EURES pre pracovnú mobilitu pomáha ľuďom nájsť si prácu v inej krajine EÚ prostredníctvom inzercie voľných pracovných miest a uverejňovania životopisov uchádzačov o zamestnanie. Iniciatíva Tvoje prvé pracovné miesto EURES poskytne dodatočnú podporu pre mladých ľudí, ktorí sa chcú presťahovať do zahraničia za prácou, prostredníctvom financovania jazykových kurzov a ďalšieho vzdelávania a cestovných výdavkov. Systém sa v súčasnosti testuje v šiestich krajinách.

Ak budú existovať voľné pracovné miesta, aj podobné iniciatívy budú úspešnejšie. Jeden zo spôsobov tvorby nových pracovných miest je vytváranie podmienok, v ktorých sa bude dariť malým podnikom. Tie v súčasnosti zabezpečujú približne dve tretiny pracovných miest v rámci súkromného sektora.

V roku 2012 Komisia požiadala malé a stredné podniky, aby identifikovali najviac zaťažujúce právne predpisy EÚ. Mnoho z 10 najzaťažujúcejších právnych predpisov DeutschEnglishfrançais sa už zlepšilo – malé a stredné podniky majú teraz lepší prístup k verejnému obstarávaniu a zjednodušili sa bezpečnostné požiadavky na výrobky.

Komisia dúfa, že v situácii, keď sa Európa snaží oživiť rast svojho hospodárstva, dohoda medzi lídrami EÚ o týchto otázkach obnoví jeho dynamiku.

Viac o nezamestnanosti mladých ľudí

Viac o európskych malých a stredných podnikoch DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy