Ścieżka nawigacji

UE wzywa do podjęcia konkretnych działań na rzecz osób bezrobotnych i małych przedsiębiorstw - 20/06/2013

Grupa młodych ludzi trzymających w ręku kartki z dużym znakiem zapytania © iStockphoto

Komisja wzywa przywódców krajów UE do zatwierdzenia konkretnych działań, jakie należy podjąć w celu rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży oraz zapewnienia małym firmom odpowiednich warunków do prowadzenia działalności.

Zarówno młodzież, jak i małe firmy są siłą napędową wzrostu gospodarczego. Dlatego 27 i 28 czerwca w Brukseli szefowie państw i rządów krajów UE będą dyskutować na temat sytuacji obu tych grup. W tej chwili Komisja rozsyła swoje propozycje do wszystkich przywódców państw UE i posłów do Parlamentu Europejskiego.

Aktualnie w Europie bez pracy jest prawie 6 mln osób poniżej 25. roku życia. W niektórych państwach ponad połowa młodych osób chętnych do pracy jest bezrobotna.

Komisja wzywa do walki z bezrobociem wśród młodzieży DeutschEnglishfrançais , proponuje nowe sposoby na zwiększenie zatrudnienia wśród młodych i wzywa kraje UE do szybkiego wdrożenia systemów pomocy, co do których już zapadły decyzje – jak na przykład inicjatywa „gwarancja dla młodzieży” DeutschEnglishfrançais .

Zatwierdzona przez ministrów w kwietniu tego roku gwarancja ma docelowo zapewnić wszystkim młodym ludziom odpowiednią pracę, praktykę zawodową, staż lub możliwość dalszego kształcenia w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły lub utraty zatrudnienia.

Komisja zwraca się również do regionów, w których ponad 25 proc. młodych ludzi jest bezrobotnych, aby przedstawiły plany określające sposób realizacji inicjatywy, podmioty uczestniczące w jej wdrażaniu, sposób jej finansowania oraz monitorowania jej realizacji.

Realizacja gwarancji byłaby dla wielu regionów łatwiejsza, gdyby kwota 6 mld euro przeznaczona na zwalczanie bezrobocia wśród młodych została, jak proponuje Komisja, udostępniona natychmiast, a nie rozłożona w czasie na kolejny siedmioletni okres finansowania UE.

Już teraz unijny portal mobilności zawodowej EURES pomaga osobom poszukującym pracy w innych krajach – można w nim znaleźć oferty pracy i zamieścić swoje CV. Inicjatywa Twoja pierwsza praca z EURES-em oferuje dodatkowe wsparcie osobom wyjeżdżającym za granicę w celu podjęcia pracy – w formie dofinansowania kursów językowych i innych szkoleń oraz kosztów podróży. Ten system jest aktualnie testowany w sześciu krajach.

Tego rodzaju inicjatywy będą oczywiście skuteczne tylko wówczas, jeśli dostępne będą miejsca pracy. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi małych przedsiębiorstw to jeden ze sposobów tworzenia nowych miejsc pracy – obecnie MŚP zatrudniają około dwie trzecie pracowników w sektorze prywatnym.

W 2012 r. Komisja zwróciła się do małych przedsiębiorstw, aby wskazały, które unijne przepisy prawne są dla nich szczególnie uciążliwe. Prace nad ulepszeniem przepisów, które trafiły do pierwszej dziesiątki DeutschEnglishfrançais , już trwają – małe firmy mają teraz lepszy dostęp do zamówień publicznych, a przepisy dotyczące bezpiecznych produktów zostały uproszczone.

Komisja ma nadzieję, że przywódcy UE osiągną w tej sprawie porozumienie umożliwiające przywrócenie europejskiej gospodarki na drogę wzrostu.

Bezrobocie wśród młodzieży – więcej informacji

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie – więcej informacji DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki