Kruimelpad

Help de werklozen maar ook de werkgevers - 20/06/2013

Zes jongeren met posters waar vraagtekens op staan © iStockphoto

De Commissie roept de EU-leiders op om praktische maatregelen te nemen tegen werkloosheid, onder andere door het klimaat voor kleine ondernemingen te verbeteren.

Zowel jongeren als kleine bedrijven zijn aanjagers van economische groei, en daarom krijgen zij alle aandacht tijdens de top van Europese leiders in Brussel op 27 en 28 juni. De voorstellen van de Commissie gaan nu naar alle EU-leiders en het Europees Parlement.

Momenteel zijn bijna 6 miljoen Europeanen onder de 25 momenteel werkloos. In bepaalde landen raakt meer dan de helft van de jongeren die willen werken, niet aan de slag.

In haar oproep om de jeugdwerkloosheid aan te pakken DeutschEnglishfrançais komt de Commissie met nieuwe ideeën voor meer banen en dringt ze bij de regeringen aan op een snelle invoering van al afgesproken regelingen — zoals de jongerengarantieregeling.

Die regeling, die de ministers al in april hebben goedgekeurd, garandeert iedere jongere een goede baan, een leercontract, een stage of extra opleiding, uiterlijk vier maanden nadat ze afstuderen of werkloos worden.

Ook vraagt de Commissie aan regio’s waar meer dan 25% van de jongeren werkloos is, om nauwkeurig te beschrijven hoe ze dit gaan aanpakken, wie erbij betrokken wordt, hoe het wordt betaald en wie het controleert.

Daarbij zouden veel regio’s wel wat hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld uit de pot van 6 miljard euro voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. De Commissie stelt daarom voor dit bedrag meteen vrij te geven en niet te spreiden over de komende financieringsperiode van zeven jaar.

Wie werk zoekt in een ander EU-land, kan onder andere terecht bij de Europese vacaturebank EURES. Werkgevers kunnen er vacatures plaatsen en werkzoekenden hun cv. Het initiatief Je eerste EURES-baan geeft jongeren nog een duwtje in de rug met taal- en andere cursussen en een reiskostenvergoeding. Deze regeling wordt nu in zes landen getest.

Zulke initiatieven werken natuurlijk beter als er meer banen zijn. Een van de manieren om daarvoor te zorgen is het verbeteren van het klimaat voor kleine ondernemers: zij zorgen voor zowat twee derde van alle banen in de particuliere sector.

In 2012 vroeg de Commissie kleine bedrijven welke EU-wetten zij het hinderlijkst vonden. Uit de top 10 van hinderlijke wetgeving DeutschEnglishfrançais is al heel wat weggewerkt: kleine ondernemers kunnen makkelijker meedingen naar overheidsopdrachten en heel wat productveiligheidseisen zijn vereenvoudigd.

De Commissie hoopt dat de EU-leiders goede afspraken zullen maken om zo de economie weer een impuls te geven.

Meer over jeugdwerkloosheid

Meer over het MKB in Europa DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links