Navigācijas ceļš

Jārīkojas, lai palīdzētu bezdarbniekiem un darbvietu izveidotājiem - 20/06/2013

Seši jaunieši tur papīra lapas, uz kurām ir jautājuma zīme © iStockphoto

Eiropas Komisija aicina ES līderus vienoties par politiskiem pasākumiem, ar kuru palīdzību mazināt jauniešu bezdarbu un radīt mazajiem uzņēmumiem labvēlīgu vidi

Jaunieši un mazie uzņēmumi ir viens no ekonomikas dzinējspēkiem. Tāpēc par to problēmām spriedīs ES vadītāji, tiekoties Briselē 27. un 28. jūnijā. Nu Komisijas priekšlikumi nosūtīti visiem ES līderiem un Parlamenta deputātiem.

Pašlaik Eiropā bez darba ir apmēram 6 miljoni cilvēki, kas jaunāki par 25 gadiem. Dažās valstīs darba nav vairāk nekā pusei jauniešu, kuri grib strādāt.

Komisijas aicinājumā rīkoties, lai novērstu jauniešu bezdarbu, DeutschEnglishfrançais izklāstītas jaunas idejas, kā nodarbināt jaunatni, un valdības tajā aicinātas ātri izveidot sistēmas, par kurām jau panākta vienošanās. Piemēram, tādas kā iniciatīva “Garantija jauniešiem” DeutschEnglishfrançais .

Iniciatīvu “Garantija jauniešiem” dalībvalstu ministri apstiprināja aprīlī. Tās mērķis ir nodrošināt, ka visiem jauniešiem četru mēnešu laikā no dienas, kad viņi pabeiguši mācību iestādi vai kļuvuši par bezdarbniekiem, piedāvā kvalitatīvu darbvietu, mācekļa vai praktikanta vietu vai arī iespējas turpināt izglītošanos.

Komisija arī aicina reģionus, kuros bez darba ir vairāk nekā 25 % jauniešu, iesniegt plānu, kā tie gatavojas īstenot minēto iniciatīvu, kurš to darīs, kurš par to maksās un kā tiks novērota iniciatīvas īstenošana.

Iniciatīvu “Garantija jauniešiem” īstenot daudziem reģioniem būtu vieglāk, ja jauniešu bezdarba mazināšanai piešķirtie 6 miljardi eiro būtu pieejami tūlīt (kā to ierosina Komisija), nevis sadalīti visā ES nākamajā finanšu periodā, kura ilgums ir septiņi gadi.

ES izveidotais nodarbinātības portāls EURES jau palīdz daudziem, kuri meklē darbu citā ES dalībvalstī. Portālā publicētas vakances, un darba meklētāji var augšupielādēt savu CV. Iniciatīva “Tava pirmā EURES darbavieta” sniegs papildu palīdzību jauniešiem, kuri gatavojas pārcelties strādāt uz ārzemēm (finansējot valodu kursus un citas mācības un ceļa izdevumus). Šo sistēmu pašlaik izmēģina 6 valstīs.

Protams, ka minētās iniciatīvas būtu vēl veiksmīgākas, ja būtu vairāk darbvietu. Viens no veidiem, kā stimulēt darbvietu izveidošanu, ir tādu apstākļu radīšana, kuros zeļ un plaukst mazie uzņēmumi. Pašlaik tie dod darbu divām trešdaļām privātajā sektorā strādājošo.

2012. gadā Komisija aicināja mazos uzņēmumus norādīt, kuri ES noteikumi visvairāk apgrūtina to darbu. Daudzi no šajā aptaujā apzinātajiem 10 visapgrūtinošākajiem noteikumiem DeutschEnglishfrançais jau ir uzlaboti. Piemēram, maziem uzņēmumiem tagad ir vieglāk piedalīties publiskā iepirkuma konkursos, un ir vienkāršotas preču drošuma prasības.

Komisija cer, ka ES līderu vienošanās par šiem jautājumiem dos jaunu stimulu šobrīd, kad Eiropa mēģina izkļūt no ekonomikas krīzes.

Vēl par jauniešu bezdarbu

Vēl par Eiropas mazajiem uzņēmumiem DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites