Cosán nascleanúna

Gairm chun gnímh chun cabhrú leo siúd atá dífhostaithe agus le lucht cruthaithe post - 20/06/2013

Seisear duine óg agus cártaí ar a bhfuil comharthaí ceiste ina lámha acu © iStockphoto

Iarratas ón gCoimisiún ar cheannairí an AE teacht ar chomhaontú i dtaobh bearta praiticiúla is féidir a dhéanamh chun dul i ngleic le dífhostaíocht i measc an aosa óig, agus chun timpeallacht atá fabhrach don ghnó a chruthú do ghnólachtaí beaga.

Cabhraíonn daoine óga agus gnólachtaí beaga leis an bhfás eacnamaíoch a chur chun cinn, agus sin is cúis leis an dá dhream sin á bplé ag ceannairí an AE nuair a thiocfaidh siad le chéile sa Bhruiséil an 27 agus 28 Meitheamh. Tá moltaí an Choimisiúin á gcur amach chuig gach ceannaire AE agus gach feisire Eorpach faoi láthair.

Faoi láthair, tá beagnach 6 milliún duine faoi bhun 25 bliain d'aois dífhostaithe san Eoraip. I roinnt tíortha, tá níos mó ná leath de na daoine óga atá ag lorg oibre dífhostaithe.

I nglaoch chun gnímh an Choimisiúin i dtaobh dífhostaíochta DeutschEnglishfrançais i measc an aosa óig, leagtar amach smaointe nua i dtaobh conas obair a aimsiú do dhaoine óga, agus iarrtar ar na rialtais na scéimeanna a comhaontaíodh cheana féin - ar nós scéim na Ráthaíochta don aos óg DeutschEnglishfrançais - a chur i bhfeidhm.

Ghlac na hairí le scéim na Ráthaíochta don aos óg i mí Aibreán, agus dá gcuirfí i bhfeidhm í, dhéanfaí post maith, printíseacht, tréimhse oiliúna nó oideachas leanúnach a thairiscint do gach ógánach laistigh de cheithre mhí ón uair a d'fhágfaidís an scoil, nó ó chaillfidís a bpost.

Ina theannta sin, tá an Coimisiún ag iarraidh ar cheantair ina bhfuil níos mó ná 25 % de na daoine dífhostaithe pleananna a chur faoina bhráid ina mbeidh sonraí faoin gcaoi a gcuirfear an tionscnamh chun feidhme, cé a bheidh bainteach leis, cé a íocfaidh as, agus conas a dhéanfar faireachán air.

B'éasca do roinnt ceantar scéim na Ráthaíochta don aos óg a chur i bhfeidhm dá mbeadh fáil láithreach ar an €6 milliún atá curtha ar leataobh chun dul i ngleic le dífhostaíocht i measc an aosa óig, mar atá molta ag an gCoimisiún, seachas an t-airgead sin a úsáid diaidh ar ndiaidh le linn na céad tréimhse maoinithe seacht mbliana eile a bheidh ag an AE.

Tá cúnamh ar fáil cheana féin trí tháirseach poist EURES an AE dóibh siúd atá ag lorg poist i dtír eile san AE. Fógraítear folúntais ann, agus is féidir le daoine atá ag cuardach poist a CVanna a uaslódáil ann. Leis an tionscnamh Do chéad phost EURES, chuirfí an tacaíocht bhreise ar fáil atá de dhíth ar dhaoine óga atá ag smaoineamh ar dhul thar lear chun obair a lorg trí chúrsaí teanga a mhaoiniú agus trí íoc as costais taistil agus oiliúna eile. Tá an córas seo á thástáil faoi láthair i sé thír.

Is fearr a d'éireodh lena leithéid de thionscnamh, dar ndóigh, dá mbeadh poist ar fáil. Bealach amháin le poist a chruthú is ea dálaí atá fabhrach do ghnólachtaí beaga a chur ar bun. Faoi láthair is i ngnólachtaí beaga atá dhá thrian de na poist san earnáil phríobháideach.

In 2012, d'iarr an Coimisiún ar chomhlachtaí beaga dlíthe ón AE a mheas siad a bheith ar na dlíthe is déine a roghnú. Dá bhrí sin, tá roinnt de na 10 dlí is déine DeutschEnglishfrançais a aithníodh feabhsaithe cheana féin. Tá rochtain níos fearr anois ag comhlachtaí beaga ar sholáthar poiblí, agus tá simpliú déanta ar oibleagáidí sábháilteachta táirgí.

Tá an Coimisiún ag súil go dtiocfaidh ceannairí an AE ar chomhaontú i dtaobh na gceisteanna seo agus go gcuirfear borradh arís faoi gheilleagar na hEorpa.

Tuilleadh faoi dhífhostaíocht i measc an aosa óig

Tuilleadh faoi ghnólachtaí beaga san Eoraip DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links