Navigointipolku

EU tehostaa toimia nuorisotyöttömyyttä vastaan - 20/06/2013

Kuusi nuorta pitelee käsissään valkoista paperiarkkia, jossa on kysymysmerkki © iStockphoto

Komissio kehottaa EU-maiden johtajia sopimaan konkreettisista toimista, joilla torjutaan nuorisotyöttömyyttä ja luodaan pk-yrityksille suotuisa liiketoimintaympäristö.

Sekä nuorta sukupolvea että pk-yrityksiä pidetään talouskasvun vauhdittajina, ja niiden tilannetta käsitelläänkin näkyvästi EU-maiden johtajien huippukokouksessa 27.–28.6. Brysselissä. Komission uusimmat ehdotukset lähetetään kokouksen alla kaikille EU-johtajille ja Euroopan parlamentin edustajille.

Tällä hetkellä lähes 6 miljoonaa alle 25-vuotiasta eurooppalaista nuorta on työttömänä. Joissakin maissa työttömyydestä kärsii yli puolet työhaluisista nuorista.

Komissio kehottaa nyt toimiin nuorisotyöttömyyttä vastaan DeutschEnglishfrançais . Aloitepaketissa esitetään uusia ajatuksia nuorten työllistämisestä ja kehotetaan EU-maita toteuttamaan nopeasti jo aiemmin sovitut ohjelmat kuten nuorisotakuun DeutschEnglishfrançais .

EU-maiden ministerit hyväksyivät nuorisotakuun huhtikuussa. Sen mukaan kaikille Euroopan nuorille tarjotaan kunnollinen työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa siitä, kun he päättävät peruskoulutuksensa tai jäävät työttömiksi.

Komissio aikoo myös pyytää nuorisotakuusuunnitelmia alueilta, joilla yli 25 prosenttia nuorista on työttömänä. Niissä on esitettävä, miten nuorisotakuu aiotaan toteuttaa, keitä siihen osallistuu, kuka maksaa kustannukset ja miten ohjelman seuranta järjestetään.

Nuorisotakuun toteuttaminen helpottuisi useilla EU-alueilla, jos nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarkoitetut 6 miljardia euroa olisivat käytettävissä välittömästi, kuten komissio nyt ehdottaa. Vielä tähän asti tukivarat on aiottu jakaa EU:n seuraavan rahoituskehyksen kattaman koko seitsemän vuoden aikana.

Eures-työnvälitysportaali auttaa jo toisesta EU-maasta työtä hakevia. Eures-sivustolla ilmoitetaan avoimista työpaikoista ja työnhakijat voivat ladata sille CV:nsä. Nuorille työnhakijoille tarkoitetulla ”Eka EURES-työpaikka” -hankkeella autetaan nuoria löytämään työpaikkoja toisista EU-maista tarjoamalla taloudellista tukea kielikursseihin ja muihin koulutustarpeisiin sekä matkakuluihin. Järjestelmää testataan parhaillaan kuudessa EU-maassa.

Hankkeiden onnistuminen edellyttää myös toimintaolosuhteita, joissa yritysten on helpompi luoda uusia työpaikkoja. Pk-yrityksille suotuisien olosuhteiden luominen onkin yksi keskeinen keino vahvistaa työllisyyttä. Näiden yritysten osuus EU:n yksityisen sektorin työpaikoista on nykyisin noin kaksi kolmasosaa.

Komissio pyysi vuonna 2012 pk-yrityksiä yksilöimään kymmenen EU-säädöstä, jotka aiheuttavat kaikkein eniten hallinnollista rasitusta. Useita näistä kymmenestä EU-säädöksestä DeutschEnglishfrançais on jo tarkistettu ja kevennetty: pk-yrityksillä on nyt esimerkiksi paremmat mahdollisuudet osallistua julkisiin hankintoihin, ja myös kulutustavaroiden turvallisuutta koskevia vaatimuksia on yksinkertaistettu.

Komissio toivoo, että EU-maiden johtajien yksimielisyys uusista toimenpiteistä auttaa EU:ta löytämään ulospääsyn kriisistä ja saamaan taloutensa uudelleen kasvuun.

Nuorisotyöttömyys – lisätietoa

Pk-yritykset EU:ssa – lisätietoa DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä