Sti

Hjælp til de ledige – og jobskaberne - 20/06/2013

Seks unge holder kort med spørgsmålstegn © iStockphoto

Kommissionen opfordrer EU-lederne til at enes om praktiske initiativer til at tacle ungdomsledigheden og skabe et erhvervsvenligt miljø for små virksomheder.

Både unge mennesker og små virksomheder er med til at drive økonomien fremad, og derfor står deres fremtidsudsigter på dagsordenen, når EU's ledere mødes i Bruxelles den 27. og 28. juni. Kommissionens forslag sendes nu til alle stats- og regeringscheferne i EU og til medlemmerne af Europa-Parlamentet.

Næsten 6 millioner unge under 25 år står uden arbejde i Europa. I nogle lande er over halvdelen af de unge, der gerne vil arbejde, ledige.

Kommissionens plan om at tackle ungdomsarbejdsløsheden DeutschEnglishfrançais byder på nye idéer til, hvordan unge kan komme i arbejde. Den opfordrer landene til at gå hurtigt videre med de ordninger, der allerede er aftalt – f.eks. ungdomsgarantien DeutschEnglishfrançais .

Garantien, der blev godkendt af ministrene i april, går ud på, at alle unge skal tilbydes et godt job, en læreplads eller fortsat uddannelse, senest fire måneder efter de har forladt uddannelsessystemet eller er blevet arbejdsløse.

Kommissionen beder også de regioner, hvor over 25 % af de unge står uden arbejde, om at fremlægge detaljerede planer om, hvordan initiativet skal gennemføres, hvem der skal medvirke, hvem der skal betale for det, og hvordan det skal overvåges.

Det bliver lettere for mange regioner at få ungdomsgarantien sat på skinner, hvis de seks milliarder euro (ca. 45 milliarder kroner), der er afsat til at bekæmpe ungdomsledigheden, kommer på bordet med det samme, som Kommissionen har foreslået. Ellers skal pengene fordeles over EU's næste syvårige finansieringsperiode.

EU's jobportal EURES hjælper allerede dem, der søger arbejde i et andet EU-land ved at slå jobannoncer op og gøre det muligt for jobsøgerne at uploade deres cv. Initiativet Dit første EURES-job vil give den ekstra støtte, unge har brug for, så de kan flytte til udlandet for at søge arbejde, bl.a. finansiering af sprogkurser, anden uddannelse og rejseudgifter. Systemet testes lige nu i seks lande.

Sådanne initiativer vil selvfølgelig virke bedre, hvis der er job på markedet. Én måde at få nye stillinger på er at skabe et miljø, hvor små virksomheder klarer sig godt – her og nu tegner de sig for omkring to tredjedele af jobbene i det private erhvervsliv.

I 2012 bad Kommissionen de små virksomheder om at udpege de EU-love, som de mener medfører de største byrder. Resultatet var en "top 10" over byrdefulde love DeutschEnglishfrançais , og mange af dem er allerede blevet forbedret. Små virksomheder har nu bedre adgang til offentlige indkøb, og reglerne for produktsikkerhed er blevet forenklet.

Kommissionen håber, at EU's ledere bliver enige om disse spørgsmål og dermed sørger for ny dynamik, så Europa igen får gang i økonomien.

Mere om ungdomsarbejdsløshed

Mere om små virksomheder i Europa DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links