Cesta

Komise chce pomoci nejen nezaměstnaným, ale i zaměstnavatelům - 20/06/2013

Pět mladých lidí drží v rukou karty s otazníky © iStockphoto

Komise vyzývá vedoucí představitele zemí EU, aby schválili praktická opatření s cílem snížit nezaměstnanost mladých lidí a vytvořit podnikatelsky příznivé prostředí pro malé firmy.

Mladí lidé a malé podniky jsou hybnou silou hospodářského růstu. O jejich situaci budou proto ve dnech 27. a 28. června 2013 diskutovat vedoucí představitelé zemí EU během svého jednání v Bruselu. Komise rozeslala své návrhy do všech zemí Unie a také všem poslancům Evropského parlamentu.

V Evropě je v současné době bez práce téměř 6 milionů osob mladší 25 let. V některých zemích nemůže najít práci více než polovina mladých lidí.

Výzva k opatřením v oblasti nezaměstnanosti mládeže DeutschEnglishfrançais zahrnuje plány, jak zapojit mladé lidi do pracovního procesu. Komise v ní naléhavě žádá vlády, aby urychleně zavedly programy, které již byly schváleny – jako je třeba tzv. záruka pro mladé lidi DeutschEnglishfrançais .

V rámci této iniciativy, kterou schválili ministři letos v dubnu, by všem mladým lidem byla během čtyř měsíců po dokončení školy či ztrátě zaměstnání nabídnuta kvalitní práce, učňovský poměr, stáž nebo další vzdělávání.

Komise rovněž žádá regiony s více než 25% nezaměstnaností mladých lidí, aby předložily plány s podrobným popisem toho, jak bude tato iniciativa prováděna, kdo se na ní bude podílet, kdo poskytne finanční prostředky a jak bude monitorována.

Realizace iniciativy by byla pro většinu regionů snadnější, pokud by 6 miliard eur určených na řešení nezaměstnanosti mladých nebylo rozloženo na celé příští sedmileté finanční období EU, ale bylo k dispozici okamžitě, jak navrhuje Komise.

Osobám, jež hledají práci v jiném členském státě, již pomáhá evropský portál pracovních míst EURES, který inzeruje volná pracovní místa a umožňuje uchazečům o zaměstnání nahrát do systému jejich životopis. Dodatečnou podporu mladým lidem, kteří se chtějí za prací přestěhovat do zahraničí, zase poskytne iniciativa Tvoje první práce přes EURES, která umožní financování jazykových kurzů a dalšího vzdělávání a také proplácení cestovních výdajů. Systém se v současné době testuje v šesti zemích.

Takové iniciativy budou samozřejmě úspěšnější, pokud budou k dispozici pracovní místa. A jedním ze způsobů, jak podnítit vznik nových pracovních míst, je vytvořit podmínky pro prosperitu malých podniků. Právě na ty připadají v současné době přibližně dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru.

V roce 2012 vyzvala Komise malé podniky, aby označily, které právní předpisy EU jim způsobují nejvíce potíží. Řada z výsledných 10 nejvíce zatěžujících právních předpisů DeutschEnglishfrançais již byly vylepšena. Malé podniky nyní mají lepší přístup k veřejným zakázkám a požadavky na bezpečnost výrobků byly zjednodušeny.

Komise doufá, že dohoda mezi vedoucími představiteli zemí EU ohledně těchto otázek povede k obnovení dynamiky a růstu ekonomiky v Evropě.

Více o nezaměstnanosti mladých lidí

Další informace o malých podnicích DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy