Навигационна пътека

Призив за действия в помощ за безработните и създателите на нови работни места - 20/06/2013

Петима младежи държат листове с въпросителни знаци на тях © iStockphoto

Комисията призовава лидерите на ЕС да договорят практически мерки за справяне с младежката безработица и за създаване на благоприятна бизнес среда за малките предприятия.

Младите хора и малките предприятия са два от най-важните фактори, стимулиращи икономическия растеж. Ето защо техните проблеми ще бъдат в центъра на обсъжданията на срещата на лидерите на ЕС на 27 и 28 юни в Брюксел. Предложенията на Комисията са изпратени до всички лидери и евродепутати.

В момента близо 6 милиона души на възраст под 25 години в Европа са без работа. В някои страни повече от половината от желаещите да работят млади хора са безработни.

В призива на Комисията за действия за справяне с младежката безработица DeutschEnglishfrançais са представени нови идеи за начините, по които младите хора могат да бъдат върнати на работа, а правителствата се приканват бързо да приложат на практика вече договорени схеми, като например схемата „Гаранция за младежта DeutschEnglishfrançais “.

Одобрената от министрите през април схема „Гаранция за младежта“ ще позволи на младите хора да получат предложение за работа, професионална подготовка, стаж или продължаващо обучение в рамките на четири месеца след като завършат образованието или изгубят работата си.

Освен това Комисията призовава регионите, в които безработицата сред младежите надхвърля 25 %, да представят подробни планове за начина, по който ще бъде изпълнена инициативата – кой ще участва, кой ще поеме разходите за нея и как ще се извършва нейното наблюдение.

За много региони въвеждането на схемата „Гаранция за младежта“ ще бъде по-лесно, ако предвидените за справяне с младежката безработица 6 млрд. евро станат достъпни веднага, както предлага Комисията, а не постепенно през седемте години на следващия период на финансиране от ЕС.

Порталът за заетост EURES на ЕС вече помага на търсещите работа в друга страна от Съюза, като публикува свободни работни места и дава възможност на кандидатите за работа да качват на сайта своя автобиография. Инициативата „Твоята първа работа с EURES“ ще осигури допълнителна подкрепа за младите хора, които търсят работа в чужбина, като финансира езикови и други курсове на обучение и поема пътните разходи. Понастоящем системата се изпробва в шест страни.

Естествено подобни инициативи ще бъдат по-успешни, ако има свободни работни места. Създаването на благоприятни бизнес условия за малките предприятия е един от начините за генериране на работни места. В момента на тях се падат около две трети от работните места в частния сектор.

През 2012 г. Комисията поиска от малките предприятия да посочат законите на ЕС, които смятат за най-обременяващи за тях. Много от така идентифицираните 10 най-обременяващи закона DeutschEnglishfrançais вече са подобрени – малките предприятия вече имат по-лесен достъп до обществени поръчки, а изискванията за безопасност на продуктите бяха опростени.

Комисията се надява, че постигането на споразумение между европейските лидери по тези въпроси ще даде нов тласък на действията за възстановяване на икономическия растеж в Европа.

Повече за младежката безработица

Повече за малките предприятия в Европа DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки