Sökväg

Kvinna med penna i handen läser platsannonser i en tidning © EU

Kommissionen vill göra det ännu enklare för EU-medborgarna att jobba i ett annat EU-land.

Alla EU-medborgare har rätt att bo och jobba i ett annat EU-land. Denna grundläggande rättighet gynnar inte bara arbetstagarna utan också de länder där de jobbar, eftersom de för med sig ny kompetens.

EU-medborgare som jobbar i ett annat EU-land har, i teorin, samma rättigheter som landets egna invånare när det gäller tillträde till arbetsmarknaden, arbetsvillkor, sociala förmåner och skatter.

Men i praktiken diskrimineras många av de 10,7 miljoner migranterna i EU på olika sätt.

Både offentliga och privata arbetsgivare kan till exempel ha diskriminerande rekryteringsregler, kvoter eller krav på medborgarskap för vissa typer av jobb. Löner och karriärmöjligheter är inte alltid desamma som för landets medborgare. Erfarenhet och yrkeskvalifikationer erkänns kanske inte på samma sätt, om de alls erkänns.

Dessa hinder gör folk tveksamma pdf - 11 MB [11 MB] English (en) français (fr) till att jobba i ett annat EU-land.

Därför föreslår EU-kommissionen nu regler som ska göra det lättare för arbetstagarna att utöva sin rätt att jobba i ett annat EU-land. Den rätten har funnits i ungefär 50 år och fastställs i EU-fördragen och stadgan om de grundläggande rättigheterna English . Enligt förslaget måste EU-länderna

  • inrätta kontaktpunkter där migrerande arbetstagare och arbetsgivarna kan få information, hjälp och råd om arbetstagarnas rättigheter
  • se till att arbetstagare från andra EU-länder som diskrimineras har möjligheter att överklaga
  • tillåta fackföreningar och andra organisationer att inleda administrativa eller rättsliga förfaranden på uppdrag av personer vars rättigheter inte respekteras.

Genom bättre information kan människor också utöva sina rättigheter bättre. Enligt en undersökning från 2010 pdf - 4 MB [4 MB] English (en) français (fr) anser 67 procent att de är dåligt eller inte alls informerade om sina rättigheter som EU-medborgare.

Vad händer framöver?

Förslaget måste först godkännas av EU-länderna och Europaparlamentet innan det kan bli gällande lag.

Hjälp och råd om dina rättigheter som EU-medborgare

Så blir livet enklare för medborgarna – följ aktuella förslag

2013 – Europaåret för medborgarna

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar