Navigačný riadok

Žena s perom v ruke si prezerá pracovné ponuky v novinách © EU

Vďaka novým návrhom bude ešte jednoduchšie odísť za prácou do inej krajiny EÚ.

Občania EÚ majú právo žiť a pracovať v inej krajine EÚ. Toto základné právo prináša výhody nielen jednotlivým pracovníkom, ale prostredníctvom ich zručností aj hospodárstvam prijímajúcich krajín.

Občania EÚ pracujúci v inom štáte Únie majú nárok na rovnaké zaobchádzanie ako miestni občania, pokiaľ ide o prístup k pracovným miestam, pracovné podmienky, sociálne zabezpečenie a dane.

V skutočnosti však mnohí z 10,7 milióna migrujúcich pracovníkov EÚ čelia rôznym diskriminačným praktikám.

Napríklad vlády alebo podniky môžu stanoviť diskriminačné pravidlá prijímania pracovníkov, kvóty alebo národnostné požiadavky na osobitné typy pracovných miest. Pravidlá odmeňovania a pracovného povýšenia pre cudzincov nemusia byť rovnaké ako pre štátnych príslušníkov prijímajúcej krajiny. Skúsenosti a odbornú kvalifikáciu vám nemusia uznať vôbec alebo len čiastočne.

Tieto prekážky majú odradiť viac ľudí pdf - 11 MB [11 MB] English (en) français (fr) pred vycestovaním za prácou do inej členskej krajiny EÚ.

V reakcii na uvedené skutočnosti Komisia navrhuje opatrenia, ktoré majú pracovníkom uľahčiť výkon ich práv na prácu v EÚ – niektoré z nich sú v platnosti už 50 rokov a sú zaručené v Zmluvách EÚ a Charte základných práv English . Pre krajiny EÚ by z nových opatrení vyplývali tieto požiadavky:

  • vytvoriť oficiálne kontaktné miesta pre migrujúcich pracovníkov EÚ a ich zamestnávateľov, kde by mohli získať informácie, pomoc a poradenstvo v oblasti ich práv;
  • zaviesť opravné prostriedky, ktoré by bolo možné použiť v prípade diskriminácie pracovníkov z iných členských štátov;
  • umožniť odborom a iným organizáciám začať administratívne alebo súdne konania v mene jednotlivcov, ktorých práva neboli dodržané.

Tieto opatrenia by zvýšili informovanosť ľudí a zabezpečili by účinnejší výkon ich práv. Podľa prieskumu z roku 2010 pdf - 4 MB [4 MB] English (en) français (fr) si 67 % ľudí myslí, že o svojich právach občanov EÚ nie sú informovaní vôbec alebo len málo.

Ďalšie kroky

Tieto návrhy sa stanú záväzným právnym predpisom až po schválení vládami členských štátov EÚ a Európskym parlamentom.

Pomoc a poradenstvo o vašich právach občana EÚ

EÚ zjednodušuje život svojich občanov – sledujte súčasné návrhy Deutsch (de) English (en) français (fr)

2013 – Európsky rok občanov English (en) français (fr)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy