Ścieżka nawigacji

Znieść przeszkody w dostępie do unijnego rynku pracy - 29/04/2013

Kobieta trzymająca w ręku długopis i przeglądająca ogłoszenia o pracy w lokalnej gazecie © EU

Nowe przepisy jeszcze bardziej ułatwią Europejczykom podejmowanie pracy w innym kraju UE.

Obywatele UE mają prawo do zamieszkiwania i podejmowania pracy w innych krajach UE. To podstawowe prawo przynosi korzyści zarówno pracownikom, którzy decydują się na ten krok, jak i gospodarce przyjmującego ich kraju.

Obywatele UE pracujący w innym państwie członkowskim powinni, teoretycznie, być traktowani na równi z jego mieszkańcami, jeśli chodzi o dostęp do rynku pracy, warunki zatrudnienia, świadczenia socjalne i podatki.

Jednak w praktyce wielu spośród 10,7 mln pracowników migrujących w UE doświadcza różnych form dyskryminacji.

W odniesieniu do konkretnych rodzajów miejsc pracy na przykład władze lub przedsiębiorstwa mogą ustalać dyskryminujące warunki rekrutacji, limity albo wymogi dotyczące obywatelstwa. Również zasady wynagrodzenia i awansu obcokrajowców mogą być odmienne, a doświadczenie i kwalifikacje zawodowe mogą być uznawane na innych zasadach albo w ogóle.

Te przeszkody mogą zniechęcać większą liczbę osób pdf - 11 MB [11 MB] English (en) français (fr) do poszukiwania pracy za granicą.

Aby zaradzić temu problemowi, Komisja proponuje wprowadzenie środków, które ułatwią pracownikom korzystanie z przysługującego im prawa do pracy w innym kraju UE. Prawo to istnieje już od 50 lat i jest zagwarantowane w unijnych traktatach i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej English . Nowe przepisy zobowiązywałyby państwa członkowskie do:

  • zapewnienia pracownikom migrującym w UE i ich pracodawcom oficjalnych źródeł informacji na temat pomocy i porad w zakresie przysługujących im praw
  • ustanowienia środków odwoławczych w przypadku dyskryminowania pracowników z innych krajów UE
  • umożliwienia związkom zawodowym i innym organizacjom wszczynania postępowań administracyjnych lub sądowych w imieniu pracowników, których prawa są naruszane.

Lepsze informowanie obywateli o przysługujących im prawach przyczyni się do skuteczniejszego ich stosowania. Przeprowadzone w 2010 r. badanie pdf - 4 MB [4 MB] English (en) français (fr) pokazało, że około 67 proc. obywateli UE czuje się niedostatecznie poinformowanych albo wręcz w ogóle niepoinformowanych na temat przysługujących praw.

Kolejne działania

Propozycje te muszą teraz zostać zatwierdzone przez rządy państw członkowskich oraz przyjęte przez Parlament Europejski. Dopiero wtedy nowe przepisy będą mogły wejść w życie.

Prawa obywateli UE – pomoc i porady

Ułatwić życie obywatelom – poznaj aktualne propozycje Deutsch (de) English (en) français (fr)

2013 r. – Europejski Rok Obywateli English (en) français (fr)

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki