Naršymo kelias

Moteris su rašikliu rankoje, palinkusi prie darbo skelbimų laikraštyje © ES

Priėmus naujus pasiūlymus, europiečiams vykti į kitą ES šalį ir joje dirbti būtų dar lengviau.

ES piliečiai turi teisę gyventi ir dirbti kitoje ES šalyje. Šia pagrindine teise naudojasi atskiri darbuotojai, tačiau dėl darbuotojų gebėjimų ji naudinga ir šalių, į kurias jie vyksta dirbti, ekonomikai.

Teoriškai kitoje ES šalyje dirbantiems ES piliečiams turėtų būti sudaromos vienodos sąlygos kaip ir vietos gyventojams gauti darbą, užtikrinamos tokios pačios darbo sąlygos, socialinė apsauga ir apmokestinimas.

Tačiau iš tiesų daugelis iš 10,7 mln. ES darbuotojų migrantų yra įvairiai diskriminuojami.

Pavyzdžiui, vyriausybės arba įmonės tam tikroms darbo vietoms gali nustatyti diskriminacines įdarbinimo taisykles, kvotas arba nacionalinius reikalavimus. Jiems gali būti taikomos kitokios nei tų šalių piliečiams užmokesčio ir paaukštinimo taisyklės. Patirtis ir profesinė kvalifikacija gali būti pripažįstamos nevienodai arba net visai nepripažįstamos.

Dėl šių kliūčių daugiau žmonių nenori pdf - 11 MB [11 MB] English (en) français (fr) vykti dirbti į kitą ES šalį.

Todėl Komisija siūlo priemones, kuriomis siekiama palengvinti darbuotojų galimybes pasinaudoti jau apie 50 metų galiojančiomis ir ES sutartimis bei Pagrindinių teisių chartija English užtikrinamomis darbo ES teisėmis. Pagal šias priemones būtų reikalaujama, kad ES šalys:

  • ES darbuotojams migrantams ir jų darbdaviams suteiktų oficialių priemonių gauti informacijos, pagalbos ir konsultacijų apie šias teises;
  • nustatytų teisių gynimo būdų, skirtų diskriminuojamiems darbuotojams iš kitų ES šalių;
  • leistų profesinėms sąjungoms ir kitoms organizacijoms tų asmenų vardu, kurių teisių nepaisoma, pradėti administracines arba teismines procedūras.

Informuojant gyventojus apie šias priemones, jie galėtų veiksmingiau pasinaudoti savo teisėmis. 2010 m. tyrimo pdf - 4 MB [4 MB] English (en) français (fr) duomenimis, 67 % gyventojų mano, kad jie nėra gerai informuojami arba yra visai neinformuojami apie savo, ES piliečių, teises.

Tolesni veiksmai

Kad pasiūlymai taptų teisės aktu, jiems turi pritarti ES šalių vyriausybės ir Europos Parlamentas.

Pagalba ir patarimai ES piliečių teisių klausimais

Piliečių gyvenimo sąlygų gerinimas (dabartiniai pasiūlymai)

2013-ieji – Europos piliečių metai

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos