Navigációs útvonal

Nő, kezében tollal, egy hírlap álláshirdetési rovatát böngészi © EU

Az új javaslat célja, hogy az európaiak még könnyebben vállalhassanak munkát egy másik EU-tagállamban.

Az EU polgárainak jogukban áll bármelyik uniós országban letelepedni és ott munkát vállalni. Ebből az alapvető jogból nem csupán az egyes munkavállalók élveznek előnyöket: a szabad mozgásnak és munkavállalásnak a képzett munkaerőt fogadó országok gazdasága is nagy hasznát látja.

A más uniós tagállamban dolgozó EU-állampolgároknak elméletileg a helyi lakosokéval megegyező elbánásban kell részesülniük az álláskeresés során, valamint a munkafeltételek, a szociális juttatások és az adózás tekintetében.

A valóságban azonban a 10,7 millió uniós migráns munkavállaló nagy része hátrányos megkülönböztetésbe ütközik.

Előfordul például, hogy egyes kormányok vagy vállalkozások diszkriminatív szabályokat, kvótákat vagy tagállami követelményeket írnak elő bizonyos állástípusok betöltéséhez. Megtörténhet az is, hogy a külföldiekre más fizetési és előmeneteli szabályok vonatkoznak, mint a helyi lakosokra. Az uniós munkavállalók gyakran kerülhetnek olyan helyzetbe is, hogy egy másik EU-tagállamban nem, vagy nem ugyanúgy ismerik el tapasztalataikat vagy szakképesítésüket, mint ahogyan azt az adott ország állampolgárai esetében tennék.

Ezeknek az akadályoknak a célja, hogy minél több embert riasszanak el pdf - 11 MB [11 MB] English (en) français (fr) a külföldi munkavállalástól.

Ezért a Bizottság most olyan intézkedéseket javasol, amelyek megkönnyítenék a munkavállalók számára, hogy éljenek a szabad munkavállalást biztosító uniós jogaikkal. Ezeket a jogokat az Európai Unió Alapjogi Chartája English és az uniós szerződések biztosítják immár 50 éve. A Bizottság javaslata szerint a tagállamoknak:

  • hivatalos platformot kell létrehozniuk, amely segítségével az uniós migráns munkavállalók és munkaadóik tájékozódhatnak, vagy tanácsot és támogatást kaphatnak ezekkel a jogokkal kapcsolatban,
  • jogorvoslati lehetőségeket kell biztosítaniuk a hátrányosan megkülönböztetett uniós migráns munkavállalók számára,
  • lehetővé kell tenniük, hogy a szakszervezetek és egyéb szervezetek adminisztratív/jogi eljárásokat indítsanak olyan személyek nevében, akiknek uniós jogait megsértették.

A Bizottság reményei szerint a tájékoztatás növelésével a polgárok hatékonyabban gyakorolhatják majd jogaikat. Egy 2010. évi felmérés pdf - 4 MB [4 MB] English (en) français (fr) szerint ugyanis a megkérdezettek 67%-a úgy véli, hogy nincs elég információja (vagy egyáltalán nincs információja) arról, hogy uniós polgárként milyen jogok illetik meg őt.

Következő lépések

Az Európai Parlamentnek és az EU-tagállamok kormányainak jóvá kell hagyniuk a javaslatot ahhoz, hogy az jogszabállyá váljon.

Segítségnyújtás és tanácsadás az uniós polgárokat megillető jogokkal kapcsolatban

Az uniós polgárok életének megkönnyítéséért dolgozunk – a Bizottság legújabb javaslatai Deutsch (de) English (en) français (fr)

2013 – A polgárok európai éve English (en) français (fr)

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?

Hasznos linkek