Cosán nascleanúna

Bacainní á gcur de leataobh maidir le dul ag obair i dtír eile san AE - 29/04/2013

Bean agus peann ina láimh aici, agus í ag léamh chúinne na bpost i nuachtán © AE

Tograí nua a dhéanfadh níos éasca é d'Eorpaigh dul ag obair i dtír eile san AE.

Tá de cheart as saoránaigh an AE dul ag obair agus chun cónaithe i dtír eile san AE. Téann an buncheart sin chun tairbhe d'oibrithe ar leith, ach freisin, trína gcuid scileanna, do gheilleagair na dtíortha a dtéann siad ag obair iontu.

Tá de cheart ag náisiúnaigh an AE, go teoiriciúil, go gcuirfí cóir chomhionann le daoine áitiúla orthu maidir le teacht ar phoist, agus maidir le dálaí oibre, leas sóisialta agus cáin.

Ach go praiticiúil, is iomaí duine de 10.7 milliún oibrí imirceach an AE a dtagann go leor cleachtas idirdhealaitheach ina mbealach.

Mar shampla, tharlódh go leagfadh rialtais nó lucht gnó síos rialacha earcúcháin leatromacha, cuótaí nó riachtanais náisiúnachta do chinéalacha post ar leith. B'fhéidir nárbh ionann pá agus rialacha um ardú céime do náisiúnaigh agus do dhaoine eile. Tharlódh nach dtabharfaí comhaitheantas do thaithí agus do cháilíochtaí gairmiúla, is é sin dá dtabharfaí aon aitheantas dóibh.

Fágann na bacainní sin go mbíonn leisce ar níos mó daoine pdf - 11 MB [11 MB] English (en) français (fr) dul ag obair i dtír eile san AE.

Tá bearta á moladh ag an gCoimisiún, mar fhreagairt air sin, a d'éascódh d'oibrithe feidhm a bhaint as a gcearta oibre san AE - atá i bhfeidhm le thart ar 50 bliain agus a ráthaíonn conarthaí agus Cairt um Chearta Bunúsacha English an AE iad. Chuirfeadh na bearta sin ceangal ar thíortha an AE go ndéanfaidís:

  • bealaí oifigiúla a chur ar fáil d'oibrithe imirceacha - agus dá bhfostóirí - le teacht ar fhaisnéis, ar chabhair agus ar chomhairle faoi na cearta sin acu
  • modhanna sásaimh a bhunú san áit ina mbíonn idirdhealú i gcoinne oibrithe ó thíortha eile san AE
  • a cheadú do cheardchumainn agus d'eagraíochtaí eile nósanna imeachta dlí nó riaracháin a sheoladh ar son na ndaoine nach seastar lena gcearta

Trí dhaoine a chur ar an eolas, chabhródh na bearta le daoine ionas gurb éifeachtaí a bhainfidís feidhm as a gcearta. I suirbhé in 2010 pdf - 4 MB [4 MB] English (en) français (fr) léiríodh go mbraitheann 67% de na daoine nach leor a gcuid eolais, nó go mbíonn siad gan eolas, faoina gcearta mar shaoránaigh de chuid an AE.

Na chéad chéimeanna eile

Ní mór go bhformheasfadh rialtais an AE agus Parlaimint na hEorpa na bearta chun dlí a dhéanamh díobh.

Cabhair agus comhairle faoi do chearta mar shaoránach den AE

Saol na saoránach a éascú - bí ar an eolas faoi na moltaí reatha

2013 – Bliain Eorpach na Saoránach

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links