Διαδρομή πλοήγησης

Γυναίκα ψάχνει για δουλειά στις μικρές αγγελίες © EU

Νέες προτάσεις διευκολύνουν τους Ευρωπαίους που θέλουν να εργαστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ. Το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα ευνοεί κυρίως τους εργαζομένους που θέλουν να εργαστούν σε άλλη χώρα. Ωστόσο, και οι οικονομίες των χωρών υποδοχής επωφελούνται επίσης από τις δεξιότητες αυτών των εργαζομένων.

Οι υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ που εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ πρέπει θεωρητικά να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους πολίτες αυτής της χώρας όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, τους όρους εργασίας, την κοινωνική προστασία και τη φορολογία.

Στην πράξη όμως, πολλοί από τους 10,7 εκατ. διακινούμενους εργαζόμενους στην ΕΕ αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές διακριτικής μεταχείρισης.

Για παράδειγμα, διοικητικές αρχές ή επιχειρήσεις μπορεί να εισάγουν διακρίσεις όταν θεσπίζουν κανόνες και ποσοστώσεις προσλήψεων, καθώς και απαιτήσεις ιθαγένειας για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Οι κανόνες για τις αμοιβές και τις προαγωγές μπορεί να διαφέρουν από τους αντίστοιχους κανόνες που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας υποδοχής. Επίσης, η προϋπηρεσία και τα επαγγελματικά προσόντα ενδεχομένως να μην αναγνωρίζονται με τον ίδιο τρόπο ή και καθόλου.

Εξαιτίας αυτών των εμποδίων, περισσότερα άτομα διστάζουν pdf - 11 MB [11 MB] English (en) français (fr) να πάνε να εργαστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα διευκόλυνσης των εργαζομένων να ασκήσουν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την απασχόληση, τα οποία έχουν θεσπιστεί στην ΕΕ εδώ και 50 χρόνια περίπου και τα οποία εγγυώνται οι Συνθήκες και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων English της ΕΕ. Σύμφωνα με τα προτεινόμενα μέτρα, οι χώρες της ΕΕ οφείλουν:

  • να δημιουργήσουν επίσημους διαύλους επικοινωνίας για τους διακινούμενους εργαζομένους της ΕΕ και τους εργοδότες τους, προκειμένου αυτοί να ενημερώνονται, και να λαμβάνουν βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά τους
  • να θεσπίσουν μέσα έννομης προστασίας των εργαζομένων από άλλες χώρες της ΕΕ όταν αυτοί υφίστανται διακρίσεις
  • να δώσουν τη δυνατότητα σε εργατικές ενώσεις και άλλες οργανώσεις να κινούν διοικητικές ή νομικές διαδικασίες για λογαριασμό ατόμων των οποίων τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί.

Μέσα από την καλύτερη ενημέρωση, τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να ασκούν αποτελεσματικότερα τα δικαιώματά τους. Σύμφωνα με έρευνα του 2010 , pdf - 4 MB [4 MB] English (en) français (fr) το 67% των πολιτών της ΕΕ πιστεύουν ότι δεν έχουν επαρκή ή και καμία ενημέρωση για τα δικαιώματά τους.

Επόμενα βήματα

Προτού αποκτήσουν νομοθετική ισχύ, οι προτάσεις αυτές πρέπει να εγκριθούν από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε ως πολίτης της ΕΕ

Κάνοντας ευκολότερη τη ζωή των πολιτών – ενημερωθείτε για τις τρέχουσες προτάσεις Deutsch (de) English (en) français (fr)

2013 – Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών English (en) français (fr)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι