Cesta

Žena držící propisovací tužku si pročítá v novinách nabídku pracovních míst © EU

Díky novým návrhům bude mnohem jednodušší odstěhovat se za prací do jiného státu EU.

Občané EU mají právo žít a pracovat v libovolné zemi Unie. Toto právo přináší výhodu nejen samotným pracovníkům, ale též ekonomikám států, do kterých tito pracovníci přinášejí své dovednosti a kvalifikaci.

Státní příslušníci států EU, kteří pracují v jiné členské zemi, by teoreticky měli mít stejná práva jako místní obyvatelé, ať již jde o přístup k zaměstnání, pracovní podmínky, sociální zabezpečení nebo daně.

V praxi je však mnoho z 10,7 milionu migrujících pracovníků v EU různým způsobem diskriminováno.

Jedná se například o diskriminační pravidla upravující přijetí do zaměstnání, kvóty nebo požadavky na státní příslušnost, které mohou státní úřady nebo podniky u konkrétních druhů pracovních míst stanovit. Lišit se mohou také platové podmínky nebo možnost kariérního růstu. Potíže nastavají i při uznávání praxe a odborné kvalifikace, které nemusí být uznány stejně jako u tuzemských pracovníků, nebo v horším případě nejsou uznány vůbec.

Tyto překážky mnoho lidí odrazují pdf - 11 MB [11 MB] English (en) français (fr) od toho, aby se do hledání práce v některém ze států EU vůbec pustili.

Komise proto navrhuje opatření, jež občanům EU usnadní využívat jejich práva v oblasti zaměstnanosti, která platí již zhruba půl století a jsou zakotvena ve smlouvách o EU a v Listině základních práv English . Pro členské státy by z nových opatření vyplynuly tyto požadavky:

  • vytvořit kontaktní místa pro migrující pracovníky EU (a jejich zaměstnavatele), kde by jim byly poskytovány informace, pomoc a poradenství ohledně jejich práv
  • zavést opravné prostředky, kterých by dalo využít v případě diskriminace pracovníka z jiného státu EU
  • umožnit odborům a dalším organizacím zahajovat správní nebo soudní řízení jménem jednotlivých pracovníků, jejichž práva byla porušena.

Tato opatření pomohou lidem, aby se účinněji domáhali svých práv, neboť o nich budou lépe informováni. Podle průzkumu z roku 2010 pdf - 4 MB [4 MB] English (en) français (fr) má 67 % lidí pocit, že nejsou o svých právech občanů EU dostatečně informování, případně že nejsou informování vůbec.

Další kroky

Předtím, než předložené návrhy vstoupí v platnost, musí je schválit členské státy Unie a Evropský parlament.

Pomoc a poradenství ohledně vašich práv v EU

EU usnadňuje svým občanům život – Sledujte aktuální návrhy!

2013 – Evropský rok občanů

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy