Навигационна пътека

Жена с химикалка в ръка, преглеждаща обяви за работа във вестник © ЕС

Нови предложения ще улеснят работата в друга страна от ЕС.

Гражданите на ЕС имат право да живеят и работят в друга страна от ЕС. Това основно право е от полза както за работещите, така и за икономиките на страните, за чието развитие те допринасят с уменията си.

По принцип гражданите на ЕС, работещи в друга страна от Съюза, трябва да бъдат третирани наравно с местните жители по отношение на достъпа до работа, условията на труд, социалните придобивки и данъците.

Практиката обаче показва, че голяма част от близо 11-те милиона работници мигранти в ЕС са подложени на най-различни дискриминационни практики.

Така например правителствата или предприятията могат да определят дискриминационни правила за наемане на работа, квоти или изисквания за националност за определени видове работа. Правилата за заплащане и повишаване за местни граждани и чужденци могат да се различават. Професионалният стаж и квалификации могат да не се признават по един и същ начин, ако въобще се признават.

Подобно неравно третиране възпира хората pdf - 11 MB [11 MB] English (en) français (fr) , желаещи да работят в друга страна от ЕС.

В отговор на това Комисията предлага мерки, които ще помогнат на работещите да упражняват правата си в ЕС – права, съществуващи вече 50 години и гарантирани от договорите на ЕС и Хартата на ЕС за основните права English . От страните от ЕС ще се изисква да:

  • предоставят на работниците мигранти в ЕС и техните работодатели официални канали за информация, съдействие и съвети във връзка с тези права;
  • установят процедури за обезщетяване на работещи от други страни от ЕС в случай на дискриминация;
  • позволят на профсъюзи и други организации да започват административни или правни процедури от името на лица, чиито права не са зачетени.

Осведомяването на работещите за техните права им помага да ги упражняват по-добре. При проучване от 2010 г. pdf - 4 MB [4 MB] English (en) français (fr) бе установено, че 67 % от анкетираните смятат, че не са добре информирани или че въобще не са информирани за правата си като граждани на ЕС.

Следващи стъпки

Предложенията на Комисията трябва да бъдат одобрени от правителствата на страните от ЕС и Европейския парламент, преди да се превърнат в закон.

Помощ и съвети за вашите права като гражданин на ЕС

Облекчаване на живота на гражданите – вижте настоящите предложения

2013 – Европейска година на гражданите

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки