Sökväg

Starkare skyddsnät för de mest utsatta - 20/02/2013

En hemlös man sover på gatan © EU

EU vill att medlemsländerna använder budgetanslagen till välfärden effektivare för att skydda de som har det svårast i samhället.

Den ekonomiska krisen har nu pågått i fem år och miljontals människor har drabbats av ekonomiska svårigheter eller riskerar att hamna i fattigdom eller bli socialt utestängda. Antalet hemlösa har ökat i hela EU. I många länder är välfärdssystemen på bristningsgränsen och staten har svårt att hjälpa det växande antalet hjälpsökande.

Därför kommer EU-kommissionen nu med riktlinjer English om hur EU-länderna bäst kan använda budgetanslagen till välfärden för att hjälpa behövande människor och stärka det sociala skyddsnätet.

Råden bygger på vissa länders strategier som visat sig bättre kunna hjälpa människor och ekonomin som helhet. De länderna har satsat mer på kompetensutveckling och service som hjälper människor att utnyttja sina möjligheter. I de här länderna är oftast färre människor fattiga, arbetskraften har bättre utbildning, fler människor arbetar och de ekonomiska förutsättningarna är mer gynnsamma. Riktlinjerna gäller till exempel hur länderna ska

  • tillgodose människors behov i krislägen – mer kan göras för att förebygga risken för samhällskollaps och undvika högre sociala utgifter i framtiden
  • inrikta sig på de som verkligen behöver hjälp genom att förenkla reglerna och bli bättre på att ge rätt stöd
  • underlätta människors integrering i samhället och på arbetsmarknaden genom exempelvis barnomsorg och utbildning till rimligt pris, bättre arbetsförmedling, bostadsbidrag och tillgång till hälso- och sjukvård.

Riklinjerna innehåller också rekommendationer om barnfattigdom och en strategi för barnvänliga sociala investeringar.

Att satsa på barn och ungdomar är ett effektivt sätt att bryta den onda cirkel av fattigdom och social utslagning som ofta går i arv från en generation till nästa. Man måste satsa mer på att förbättra människors chanser senare i livet.

Det här sociala paketet bygger vidare på kommissionens andra förslag för att ta itu med EU:s sociala och ekonomiska problem, t.ex. sysselsättningspaketet, paketet mot ungdomsarbetslöshet och vitboken om pensioner.

Vad händer nu?

Kommissionen kommer att hålla ett vakande öga på hur medlemsländernas välfärdssystem utvecklas och kommer vid behov att utfärda rekommendationer till enskilda länder.

Läs mer om välfärd och social inkludering i EU

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar