Navigacijska pot

Za večjo socialno varnost najrevnejših - 20/02/2013

Speči brezdomec © EU

Pomoč državam EU pri učinkovitejši porabi proračunskih sredstev za zaščito najrevnejših prebivalcev.

Pet let gospodarske krize je več milijonov ljudi potisnilo v finančne težave ali pa so se zaradi nje znašli na robu revščine in socialne izključenosti. Po vsej Evropski uniji je čedalje več brezdomcev. Večina sistemov socialne varnosti v državah članicah je preobremenjenih, zato države le s težavo zagotavljajo pomoč ljudem, ki jih ogroža revščina.

Komisija je zato pripravila smernice English o tem, kako lahko države članice kar najbolje uporabijo proračunska sredstva za zaščito najrevnejših in krepitev socialne kohezije.

Priporočila temeljijo na ukrepih, ki so jih izvedle nekatere države in ki so dokazano koristili tako ljudem kot celotnemu gospodarstvu. Te države vlagajo v storitve za krepitev znanja in spretnosti ter pomoč ljudem, da izkoristijo priložnosti. Na splošno imajo tudi nižjo stopnjo revščine, bolje izobraženo delovno silo ter višjo stopnjo zaposlenosti in boljše gospodarske razmere. Priporočila zajemajo naslednje ukrepe:

  • izpolnjevanje potreb ljudi v kritičnih trenutkih v življenju – treba bi bilo storiti več, da bi zmanjšali tveganje za povečanje socialnih razlik in se izognili višjim socialnim izdatkom v prihodnosti;
  • usmerjenost na tiste ljudi, ki pomoč dejansko potrebujejo, in sicer s poenostavitvijo pravil in učinkovitejšim zagotavljanjem ustrezne podpore;
  • izboljšanje vključevanja ljudi v družbo in na trg dela, denimo z zagotavljanjem dostopnejšega otroškega varstva in izobraževanja, usposabljanja in pomoči pri iskanju zaposlitve, stanovanjske podpore in dostopnega zdravstvenega varstva.

Med ukrepi so tudi priporočila za reševanje problematike revščine otrok in celostnem pristopu k otrokom prijaznim socialnim naložbam.

Vlaganje v otroke in mlade je učinkovito pri odpravljanju prenašanja revščine med generacijami in socialne izključenosti. Treba je narediti več, da bi ljudje tudi pozneje v življenju imeli več priložnosti.

Priporočila so v skladu z drugimi predlogi Komisije za reševanje družbenih in gospodarskih izzivov Evrope, vključno s tistimi na področju zaposlovanja, zaposlovanja mladih in pokojnin.

Kaj sledi

Komisija bo spremljala ukrepe držav članic EU pri prilagajanju sistemov socialne varnosti in po potrebi pripravila priporočila za posamezne države.

Več o socialni zaščiti in socialni vključenosti v EU

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave