Ścieżka nawigacji

Skuteczniejsza sieć ochrony osób potrzebujących - 20/02/2013

Bezdomny śpiący na progu domu © EU

Pomoc krajom UE w skuteczniejszym wykorzystywaniu środków na opiekę społeczną na rzecz ochrony najbiedniejszych członków społeczeństwa.

Wskutek pięciu lat kryzysu gospodarczego wiele osób znalazło się w trudnej sytuacji finansowej lub na pograniczu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Wzrosła także liczba osób bezdomnych. Większość krajowych budżetów opieki społecznej jest napięta do granic możliwości, a rządy mają trudności z udzieleniem pomocy coraz większej liczbie osób potrzebujących wsparcia.

Aby zaradzić temu problemowi UE dostarcza wytycznych English na temat optymalnego wykorzystywania przez kraje UE środków przeznaczonych na opiekę społeczną na rzecz chronienia osób potrzebujących oraz zwiększania spójności społecznej.

Wytyczne opierają się na strategiach realizowanych przez poszczególne kraje, które przyniosły korzyści obywatelom i całej gospodarce. Zakładają one inwestycje w usługi służące podnoszeniu umiejętności oraz pomaganiu ludziom wykorzystywać nadarzające się sposobności. Kraje realizujące te strategie mają ogólnie niższy poziom ubóstwa, lepiej wykształconą siłę roboczą, wyższy poziom zatrudnienia oraz lepsze uwarunkowania gospodarcze. Wytyczne zostały skoncentrowane na:

  • reagowaniu na potrzeby obywateli w krytycznych momentach życia – można podjąć wiele prewencyjnych działań, by ograniczyć ryzyko degradacji społecznej i uniknąć ponoszenia wyższych wydatków socjalnych w przyszłości
  • zajęciu się osobami naprawdę potrzebującymi pomocy poprzez uproszczenie przepisów i bardziej skuteczne udzielanie odpowiedniego wsparcia
  • większej integracji społecznej i na rynku pracy– np. poprzez zapewnienie tańszej opieki nad dziećmi i edukacji, szkoleń i pomocy w poszukiwaniu pracy, wsparcia na zakwaterowanie i niedrogiej opieki zdrowotnej.

Cały pakiet obejmuje też zalecenia dotyczące przeciwdziałania ubóstwu wśród dzieci oraz bardziej zintegrowane podejście do inwestycji socjalnych uwzględniających potrzeby dzieci

Inwestowanie w dzieci i młodzież to skuteczny sposób na wyrwanie ich z kręgu ubóstwa i wykluczenia społecznego, które mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Trzeba uczynić więcej, by młodemu pokoleniu stworzyć większe szanse na lepsze życie w przyszłości.

Pakiet stanowi wsparcie dla innych projektów Komisji mających stanowić odpowiedź na wyzwania społeczne i gospodarcze stojące przed Europą, w tym w zakresie zatrudnienia, bezrobocia wśród młodzieży, oraz emerytur.

Dalsze kroki

Komisja będzie monitorować proces dostosowywania przez kraje UE ich systemów opieki społecznej i, w razie potrzeby, skieruje zalecenia do poszczególnych krajów.

Dalsze informacje na temat opieki i integracji społecznej w UE

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki