Kruimelpad

Een steviger vangnet voor wie het nodig heeft - 20/02/2013

Dakloze slaapt in een portiek © EU

De EU-landen moeten hulp krijgen om hun sociale zekerheid efficiënter te maken, zodat ze de zwakkeren in de maatschappij kunnen beschermen.

Door de al vijf jaar durende economische crisis zijn miljoenen mensen in financiële moeilijkheden gekomen, of zij worden bedreigd door armoede en sociale uitsluiting. Ook het aantal daklozen in de EU blijft maar toenemen. In de meeste landen is de rek uit de sociale zekerheid en kan de overheid het toenemende aantal hulpbehoevenden steeds moeilijker helpen.

Om daar iets aan te doen, geeft de Commissie de EU-landen advies English over het optimaal gebruik van hun middelen om mensen in nood te beschermen en de sociale samenhang te versterken.

De adviezen zijn gebaseerd op strategieën die in andere landen hun nut al hebben bewezen, zowel in individuele gevallen als voor de economische groei als geheel. Die landen hebben bijvoorbeeld mensen bijscholing gegeven en geholpen om de kansen die er nog zijn, te benutten. Dat zorgt voor minder armoede, beter opgeleide werkkrachten, meer werkgelegenheid en betere economische omstandigheden. Wat zijn de belangrijkste adviezen?

  • beantwoorden aan de behoeften van de burger op de kritieke momenten in het leven: vooruitdenken kan persoonlijke problemen en hogere sociale kosten voorkomen
  • richt de hulp op degenen die het werkelijk nodig hebben door de regels eenvoudiger en de hulp doeltreffender te maken
  • bevorder de integratie in de samenleving en op de arbeidsmarkt, onder andere met meer betaalbare kinderopvang en onderwijs, opleiding en arbeidsbemiddeling, huisvestingssteun en toegankelijke gezondheidszorg.

Het pakket bevat aanbevelingen voor de bestrijding van armoede onder kinderen en voor kindvriendelijke sociale investeringen.

Investeren in kinderen en jongeren is een doeltreffende manier om de vicieuze cirkel van armoede en sociale uitsluiting van de ene generatie op de andere te doorbreken. We moeten ons best doen om hen meer kansen te geven in hun latere leven.

De adviezen zijn een aanvulling op andere voorstellen van de Commissie om de sociale en economische uitdagingen in Europa aan te pakken: werkloosheid, de jeugdwerkloosheid en de pensioenen.

Wat zijn de volgende stappen?

De Commissie ziet erop toe dat de EU-landen hun socialezekerheidsstelsels aanpassen en doet, indien nodig, per land extra aanbevelingen.

Meer over sociale zekerheid en sociale integratie in de EU

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links