Navigācijas ceļš

Vairāk palīdzības trūcīgajiem - 20/02/2013

Durvju priekšā aizmidzis bezpajumtnieks © ES

ES valstīm adresēti ieteikumi, kā efektīvāk izmantot sociālo budžetu, lai aizsargātu sabiedrības vistrūcīgākos.

Piecus gadus ilgās ekonomiskās krīzes dēļ miljoniem cilvēku nonākuši vai var nonākt nabadzībā un sociālajā atstumtībā. Visā ES ir pieaudzis bezpajumtnieku skaits. Vairumā valstu sociālās aizsardzības sistēmas darbojas uz iespēju robežas, un valdībām ir grūti palīdzēt trūcīgajiem, kuru skaits arvien pieaug.

Lai risinātu šo problēmu, Komisija nākusi klajā ar ieteikumiem English, kā ES valstis var labāk izmantot savus sociālos budžetus, lai aizsargātu trūcīgos un stiprinātu sociālo kohēziju.

Ieteikumu pamatā ir valstu izvēlētās stratēģijas, kuras ir reāli palīdzējušas cilvēkiem un ekonomikas izaugsmei kopumā. Tās paredz ieguldījumus pakalpojumos, kas ļauj uzlabot prasmes un palīdz cilvēkiem izmantot iespējas. Šajās valstīs, kā likums, ir zemāka nabadzība, izglītotāks darbaspēks, augstāka nodarbinātība un labāki ekonomiskie apstākļi. Ieteikumos uzvērts šis:

  • jārīkojas, ievērojot cilvēku vajadzības kritiskos dzīves brīžos, t.i., ir jārīkojas aktīvāk, lai laicīgi mazinātu sociālā sabrukuma risku un izvairītos no lielākiem sociālajiem tēriņiem nākotnē;
  • jārīkojas, domājot par tiem, kuriem palīdzība patiešām ir nepieciešama, vienkāršojot noteikumus un efektīvāk sniedzot pienācīgu atbalstu;
  • jāuzlabo cilvēku iespējas iekļauties sabiedrības dzīvē un darba tirgū, gādājot, piemēram, par lētāku bērnu aprūpi, izglītību, apmācību un atbalstu darba meklēšanā, sociālajiem mājokļiem un pieejamu veselības aprūpi.

Šie ieteikumi attiecas arī uz cīņu pret bērnu nabadzību un par vienotāku pieeju attiecībā uz bērnu interesēm pielāgotiem sociālajiem ieguldījumiem.

Ieguldījumi bērnos un jauniešos ir efektīvs veids, kā pārtraukt nabadzību un sociālo atstumtību, kas tiek nodota no paaudzes paaudzē. Ir jādara vairāk, lai uzlabotu cilvēku iespējas turpmākajos dzīves posmos.

Šī pakete saskan ar citiem Komisijas priekšlikumiem, lai risinātu Eiropas sociālās un ekonomiskās problēmas, tostarp priekšlikumiem norbinātības, jaunatnes nodarbinātības un pensiju jomā.

Kas notiks tālāk

Komisija uzraudzīs, kā ES valstis pielāgo savas labklājības sistēmas un vajadzības gadījumā sagatavos ieteikumus konkrētām valstīm.

Vēl par ES labklājību un sociālo iekļautību

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites